Så kan der komme besøgende til plejehjem…

25-05-2020
...og botilbud. Botilbud var fra onsdag d. 20. maj og plejehjemmene fra fredag d. 22. maj. Der skal forsat passes på.
Af Palle Bjørnstrup

Aalborg Kommune var blandt de første kommuner til at lukke for besøg på plejehjem og botilbud, da det stod klart, at smitte ved coronavirus bredte sig hastigt i Danmark. Det skete hhv. den 13. marts og 18. marts.

Men nu åbner kommunen atter for besøg udendørs og med høje krav til hygiejne.

Siden i onsdags er det atter muligt at besøge kommunens botilbud, og siden i fredags kan man også besøge plejehjemmene.
Besøgene vil foregå på fælles udearealer i særligt indrettede besøgsfaciliteter.

Fælles for alle besøg vil gælde:
# Besøgende skal være uden symptomer på sygdom i 48 timer før besøg – også mild forkølelse.
# Alle besøg skal være aftalt med plejehjemmet eller botilbuddet på forhånd.
# Besøg må som udgangspunkt maksimalt vare 30 minutter.
# Man må gerne medbringe egen forplejning, men skal anvende engangsservice, som udleveres på stedet.
# Besøgene må ikke foregå på beboernes egne terrasser.

Særligt for plejehjem gælder:
# Det er kun den nærmeste kreds af pårørende, der kan komme på besøg – og der må maksimalt komme to gæster på besøg ad gangen.

Særligt for botilbud gælder:
Beboeren vælger en til to faste pårørende, som kan komme på besøg.

Så selv om der er åbnet op, skal man stadig iagttage nødvendige grundlæggende forhold med afstand, håndvask, håndsprit osv.Kommentarer