Renovering til 335 mio kr. i Aalborg Vestby

15-05-2020
Himmerland Boligforening fremrykker renovering af i alt 311 boliger.
Af Palle Bjørnstrup

De pågældende boliger, der hos Himmerland Boligforening hedder afdeling 8, omfatter adresserne Steen Billesgade 5-25 og 6-22, Otte Rudsgade 21-35, Engtoften 40-42, Vestre Fjordvej 30, Henrik Gernersgade 2-8 samt C.V. Jessensgade 6-12. Alle disse adresser spænder over boliger på et, to eller tre værelser. For øjeblikket er der 308 boliger, men dette vil i forbindelse med det store arbejde stige til 311 boliger.

Landsbyggefonden har netop meddelt tilsagn om medfinansiering af den gennemgribende modernisering.

Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening, fortæller: ”Vi har længe gerne villet give vores afdeling 8 den store tur, men har været afhængige af, at Landbyggefonden nåede til vores ansøgning. Det er heldigvis sket nu – og vi kan tage hul på en renovering, der vil hæve kvaliteten af boligerne betragteligt”.
Aalborg Byråd godkendte så sent som 11. maj 2020 projektet og den tilhørende helhedsplan.

Ole Nielsen oplyser, at det er hensigten med renoveringen at tilføre kvarteret nyt liv: ”Der er tale om et typisk, sammenhængende boligområde fra den tidlige efterkrigstid, hvis grundindtryk vi gerne vil fastholde. Derfor gennemfører vi en skånsom renovering med respekt for de eksisterende kvaliteter. Det betyder bl.a. at tag og vinduer bliver udskiftet i tråd med den oprindelige arkitektur, mens vi bearbejder altaner og gavle med henblik på øget integration i arkitekturen og ud fra energimæssige overvejelser. Der bliver også indvendige ombygninger af badeværelser, nye installationer i bad og køkken, nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding, nye installationer og nye gulve. Desuden får eksisterende altaner nyt værn og ny afskærmning, mens franske altaner får nyt værn.
Vi benytter også lejligheden til at etablere elevator i en række af opgangene, så tilgængeligheden bliver betydelig bedre end i dag. Og for de øverste boliger i tilgængelighedsopgangene sker der en udvidelse til toplansboliger gennem inddragelse af tagetagen”.

Endelig omfatter projektet indretning af nye opholds- og aktivitetsarealer på terræn, ny belysning ved stier og opgange samt opførelse af et fælleshus.

Der sker noget i Søheltekvarteret. Foruden afdeling 8, er der også gang i renovering af afdelingerne 10,12 og 13. Derfor kører der nu 4 sideløbende projekter med fornyelse i området.Kommentarer