Radikal tavshed vækker undren

24-06-2019
Er de Radikale i Nordjylland for eller imod en Egholmforbindelse? Det spørgsmål står ubesvaret efter, at det radikale Byrådsmedlem Jørgen Hein stemte for en bevilling på 2,5 mio. kr. til en VVM-redegørelse, der alene skal vurdere Egholmforbindelsen, og samtidig stemte imod et forslag om at inddrage alternative løsninger.
Af Jens Skovgaard

Et forslag om at inddrage alternative løsninger i den opdatering af VVM-redegørelsen for en 3. Limfjordsforbindelse blev på byrådsmødet mandag den 17. juni nedstemt. Forslaget var stillet af Enhedslisten i.f.m. behandlingen af en bevilling på 2,5 mio. kr., som staten har krævet, at Aalborg Kommune bidrager med til VVM-opdateringen.

Per Clausen (EL) begrundede sit forslag med, at det dels er et lovkrav, at relevante alternativer medtages, dels at det på baggrund af den fortsatte diskussion om linieføringen ville være rimeligt at medtage de såkaldte 0 og 0+ løsninger, som er beskrevet i VVM-redegørelsen fra 2011, ligesom forslaget om et tredje tunnelrør, som mange borgere støtter burde medtages.

For Enhedslistens forslag stemte kun partiets to byrådsmedlemmer, resten stemte imod. At Socialdemokratiet og Venstre stemte imod, var ikke overraskende, men at den Radikale Jørgen Hein ikke sagde et ord under debatten, og at han stemte imod, har derimod vakt en del undren, især fordi Jørgen Hein i valgkampen i 2017 meget klart tilkendegav sin modstand imod en Egholmforbindelse.

Ved kommunalvalget fik Jørgen Hein så mange stemmer, at han sprængte partilisten, og overhalede Daniel Nyboe Andersen, og da de Radikale kun fik stemmer nok til et enkelt mandat, gik det til Jørgen Hein, som efterfølgende kunne krone sit valg med en rådmandspost.

Efterfølgende gik Jørgen Hein med i budgetaftalen, som indeholdt en post på 30 mio. til finansiering af den 3. Limfjordsforbindelse. Jørgen Hein har efterfølgende forklaret, at han som rådmand ikke mente at kunne stå udenfor budgetaftalen, hvorfor han stemte for, på trods af sin modstand imod Egholmforbindelsen.

Umiddelbart efter Folketingsvalget den 7. juni i år besluttede de Radikale i Nordjylland, at man går ind for en udvidelse af den nuværende tunnel, og dermed er imod en 3. Limfjordsforbindelse i Egholmlinien. På den baggrund var det derfor forventet, at Jørgen Hein ville markere sin støtte til Enhedslistens forslag. Da det overraskende viste sig, at han stemte imod Enhedslistens forslag og stemte for at bevilge 2,5 mio. kr. til en VVM-redegørelse, der alene vurderer Egholmforbindelsen, kontaktede hasserisavis.dk Jørgen Hein for at få hans forklaring.

I sit svar betegner Jørgen Hein Enhedslistens forslag som ‘ren symbolpolitik’. “Enhedslisten vil hverken have en forbindelse i Øst eller Vest. De vil have nogle cykelstier over fjorden, samt mere jernbanedrift”, skriver Jørgen Hein, og fortsætter: “Var de kommet med et rent forslag om en VVM-undersøgelse i Øst, fordi de mente det, havde jeg selvfølgelig stemt for”.

Jørgen afslutter sit svar med ordene: “Jeg har givet min holdning til en vestlig forbindelse til kende flere gange. og den kan ingen være i tvivl om!”.

På forskellige Facebookgrupper, hvor politik og infrastruktur debatteres, ser det ikke desto mindre ud til, at rigtig mange er både forbløffede og forundrede over Jørgen Heins ageren i denne sag, og dermed også stiller spørgsmålstegn ved de Radikales holdning.Kommentarer


Kirsten Reenberg 30. juni 2019 18:56
Jørgen Hein. Hvis du ikke tør kæmpe for din overbevisning, så er din plads i Byrådet ikke af nogen værdi. Hvilken skuffelse at høre din udmelding.