Rådmand afviser løftebrud

05-05-2021
Rådmand Hans Henrik Henriksen gav på et borgermøde i oktober 2017 et løfte om at han ville stemme imod en Egholmforbindelse, hvis byrådet igen skulle stemme om den. Nu afviser han, at han har brudt sit løfte ved at stemme for byrådets høringssvar.
Af Palle Bjørnstrup

På en borgermøde den 26. oktober 2017 på Hasseris Gymnasium forud for kommunalvalget i november 2017 sagde rådmand Hans Henrik Henriksen: “Jeg er modstander af en Egholmforbindelse, og skulle byrådet igen stemme om linieføringen, vil jeg, ligesom i 2011 stemme imod en Egholmforbindelse og for en østlig løsning”.

På byrådsmødet den 26. april 2021 var Aalborg Kommunes høringssvar til debat. Aalborg Kommune indleder høringssvaret med at sende en buket roser roser til Vejdirektoratet for deres grundige arbejde med opdateringen af VVM-rapporten fra 2011. Som bekendt er det kun den del af rapporten, der omhandler Egholmlinien, der er opdateret, hvorimod alternativet i form af en udvidelse af den eksisterende E45 og Tunnelen ikke er medtaget i rapporten.

Selv om der var visse forbehold fra nogle af politikerne, endte debatten med en afstemning, hvor 28 stemte for høringssvaret, og kun 3 (EL og R) stemte imod.

Samtlige 17 socialdemokrater stemte altså for høringssvaret, og dermed stemte Hans Henrik Henriksen altså også for det høringssvar, hvor Aalborg Kommune bekræfter sin støtte til en Egholmforbindelse.

Umiddelbart efter borgermødet på Hasseris Gymnasium den 26. oktober 2017 skrev Ingelise Tarber en mail dateret 30. oktober 2017 til Hans Henrik Henriksen, hvori hun bad om at få bekræftet hans udsagn på borgermødet. Samme dag svarede rådmanden: “Jeg stemte imod Egholmforbindelsen ifm. Aalborg Byråds afstemning i 2011, hvor den socialdemokratiske byrådsgruppe var stillet fri. Jeg vil gøre det samme, hvis der kommer en ny afstemning i Aalborg Byråd.”

Spørgsmålet er så, om der er tale om et løftebrud i denne sag ? Da der jo er tale om politik og ikke en juridisk tvist i en retssal, vil mange borgere nok mene, at rådmanden med sit udsagn var forpligtet til at holde sit løfte og derfor stemme imod høringssvaret.

Vi har spurgt rådmanden om ikke der er tale om et løftebrud. I en mail svarer han: “Vi stemte om høringssvar på VVM til Vejdirektoratet i byrådssalen og ikke 3. Limfjordsforbindelse. Den er der stemt om og dengang stemte jeg imod.”
Hans Henrik Henriksen afviser altså kategorisk, at der er tale om et politisk løftebrud. Interessant nok tilføjer han, at: “Den (Egholmforbindelsen, Red.) er der stemt om og dengang stemte jeg imod.”

Dermed antyder han jo, at der ikke igen kan stemmes om Egholmforbindelsen, men hvorfor erklærer han så på mødet i 2017, at han igen vil stemme imod, hvis der kommer en ny afstemning, når han nu erklærer, at med afstemningen i 2011 er den sag lukket?

Vi har forelagt rådmandens svar for Ingelise Tarber, som sukker lidt og siger: “Jeg tænker at de alle har mundkurv på, og derfor skriver han, som han gør. Så synes han nok, han er dækket ind. Hvor har jeg det svært med alle de politikere man ikke kan stole på, og få et klart og tydeligt svar fra.”Kommentarer


Jette nielsen 7. maj 2021 09:58
Det er ganske enkelt uanstændigt, at man som folkevalgt politiker ikke kan stemme udfra overbevisning, men må rette ind når erhvervslivet råber: stå ret
Anne Hanson 7. maj 2021 12:09
De har sikkert alle sammen fået et "talepapir" med svar på evt. spørgsmål fra borgere. HHH mangler, som mange andre i SD gruppen, integritet og tænker ej på Aalborg og dens fremtid, men kun på deres egne kortsigtet interesser. Bare vent indtil næste valg.
Preben 7. maj 2021 12:36
17 af arten invasive “socialkammerater” som med minkene bør de straks o.s.v. Som statsministeren som jo er fra Aalborg Øst - Vejgård så selvfølgelig skal en ny forbindelse ødelægge Aalborg Vest