Planer for Gl. Hasseris Skole præsenteret

23-03-2018
Forslag til ændring af skolens udearealer blev præsenteret i skolens bibliotek.
Af Palle Bjørnstrup

Forslag til at omsætte alle de mange tanker og ideer omkring en bedre udnyttelse af Gl. Hasseris Skoles udearealer blev præsenteret i Skolens bibliotek.

Processen, hvor skolens elever, lærere og forældrekreds samt ikke mindst naboer til skolen har været inddraget, er nu kulmineret i forslag til, hvad disse input kunne udmøntes i.
VEGA-landskab har været i gang med at bearbejde alle de tanker, der er blevet gjort og talt om, omkring en bedre anvendelse af skolens arealer og den store sportsplads, der strækker sig op til Rotunden.

Arbejdet er udmundet i en plan øst og en plan vest relaterende til skolens beliggenhed. I forhold til skolebygningens funktioner, herunder opdeling af klasseområder, er der nye forslag til de forskellige ”skolegårde” blandt bygningerne.

Planerne er udformet i nogle ”hovedgreb”, og herunder er planerne at det foreslås at: Alt på hjul samles ud mod Mester Eriksvej. Det vil bl.a. indebære ændring af nuværende p-forhold, således at lærerparkering bliver samlet. På den gamle p-plads ud mod Mester Eriksvej foreslås etablering af en Kiss and Goodbye plads, for afsætning eller optagelse af elever. Så indeholder planen også et forslag om ensretning af Mester Eriksvej.

Planen foreslår at opløse tingene i mange små rondeller de forskellige steder med inspiration fra Rotunden.

Når det gælder skolens store grønne område, er planerne også her at opdele i mindre runde enheder. Som noget nyt foreslås at etablere adgang til det grønne område gennem hovedbygningen, nogenlunde der hvor skolens ledelse har kontorer. Det vil give en lettere om mere direkte adgang til det grønne område.
I planerne for det grønne område er også indbygget hensyntagen til naboer, idet man foreslår at anlægge 25 meter grønne støjzoner mod naboerne. Her vil så blive mindre picnicarealer, et område med hængekøjer og et område med bænke.
Der er mange spændende forslag til dette store område, men igen er planen at bryde området ned i mindre enheder, herunder også mindre boldbaner til forskelligt brug således, at der kan være mange forskellige aktiviteter på pladsen samtidig.

I planerne indgår også et lille udspil til at forbedre funktionen af Rotunden og at ændre på den nuværende praksis, hvor afslørende stier viser, at folk passerer på tværs af Rotunden i stedet for at følge den rundt. Det kunne optimeres ved f.eks. at lave en asfaltsti rundt i Rotunden med ”adgangsarme” fra de tilstødende veje. De nuværende utiltænkte direkte stier, etableret af brugerne, pynter ikke på Rotunden.

Det er et spændende forslag med mange nye muligheder, der er blevet præsenteret – og fra nu er der plads til diskussion om de mange forslag og muligheder, som forslaget peger på.

Det videre forløb er nu, at alle får lejlighed til at opleve planerne, der er opstillet i skolens bibliotek, hvor man er velkommen. Der bliver så en runde med opsamling af evt. kommentarer, som vil blive gennemgået. Efterfølgende vil der blive en revideret plan, som gerne skulle danne grundlag for at kunne omdannes i praksis.

Derudover skal der arbejdes med økonomi til at realisere planerne, idet det forventes at skolens budget ikke alene kan rumme disse flotte og gode planer. Der skal uden tvivl lidt hjælp til fra sponsorer og andre pengegivende aktiviteter for at komme i mål med planerne -også økonomisk.Kommentarer