Plan for Klokkestolen i Gl. Hasseris sendt retur til forvaltningen

13-11-2020
By- og Landskabsudvalget har besluttet at sende lokalplanforslaget for den tidligere materielgård i Gl. Hasseris Landsby tilbage til forvaltningen med besked om at udarbejde en ny bebyggelsesplan.
Af Jens Skovgaard

Lokalplanforslaget og et tillæg til Kommuneplanen var i offentlig høring frem til 9. oktober. I høringsperioden indkom der 9 indsigelser, som alle gik imod planen om et tæt byggeri med 29 boliger i 2 og 3 etager.

På By- og Landskabsudvalgets møde den 5. november blev udvalget orienteret om disse indsigelser. Udvalget besluttede at sende planen retur til forvaltningen med besked om at udarbejde en ny bebyggelsesplan.

Sagen dukkede op som et orienteringspunkt i referatet af By- og Landskabsudvalgets møde den 5. november, hvor der blot stod: ‘Lokalplan 3-3-116, Boliger, Klokkestolen, Hasseris’. Af referatet fremgår som sædvanligt ikke hvad man drøftede, eller hvad udvalget besluttede, men Vibeke Gamst (K) bekræfter at lokalplanen blev sendt retur til forvaltningen og tilføjer, at udvalget ønsker antallet af etager reduceret fra 3 til 2, samtidig med at man ønsker et byggeri med mere luft mellem boligerne, og at det skal afspejle den øvrige bebyggelse i landsbyen.

Beslutningen er overraskende på flere måder.

For det første har planen allerede været igennem både udvalg, Magistrat og Byråd inden den blev sendt i høring, men her har man altså ikke sat spørgsmålstegn ved byggeplanen. Konklusionen må være, at det er indsigelserne fra borgerne, der har bevirket at politikerne og stadsarkitekten nu har fået betænkeligheder ved planen.

For det andet har forvaltningen skullet opfylde et indtægtskrav ved salg af området, fordi politikerne allerede har budgetteret med at kunne finansiere en ny materielgård i Aalborg Øst med indtægten fra den tidligere materielgård i Gl. Hasseris Landsby. En reduktion af byggemulighederne vil uvægerligt betyde en lavere pris for området, og man vil derfor komme til at mangle en del af finansieringen af den ny materielgård. Den logiske konsekvens er derfor, at man nu skal ud og finde andre kommunale områder, der kan friste developere til byggeri. Det kan meget vel betyde at Sorthøj må stå for skud til en mere massiv bebyggelse end oprindeligt tænkt.

Der er derfor al mulig grund til at foreninger og borgere bør være på vagt overfor planer om yderligere fortætning i Hasseris.Kommentarer