P-afgift: Cash Cow eller adfærdsregulerende

21-04-2018
Staten vil nu sætte sig på 21 millioner kr. af den indtægt Aalborg Kommune har på P-afgifter.
Af Palle Bjørnstrup

Det er en ny aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti, der betyder, at Aalborgs P-indtægter bliver modregnet i kommunens bloktilskud.

Motivationen for P-afgifter i Aalborg har altid været, at afgiften medvirker til at adfærdsregulere folks parkering i Aalborg, og at det er medvirkende til en styring af trafikken.

Nu er det spændende om denne nye regulering også bliver adfærdsregulerende for borgmesteren og dermed Aalborg, eller om man kan finde en løsning, der kan sikre denne Cash Cow for kommunen. Når P-afgifter har skullet sættes i vejret, har det altid været under dække af, at det handler om adfærdsregulering. Nu er det da helt klart, at det handler om penge.
Sidste år havde Aalborg Kommune, ifølge det oplyste, en indtægt på p-betaling og p-bøder på ca. 40 mio. kr. Så det er da en pæn slat penge, det drejer sig om, hvilket staten så også har fået øje på. Så nu vil borgmesteren prøve at forfølge sagen. Men det er nok svært at forestille sig en løsning, der bliver billigere for billisterne, men det kunne ellers ligge lige for at gøre det billigere.

Gratis parkering er en succes
Se blot på tilstrømningen til City Syd og ikke mindst Aalborg Lufthavn, der har kæmpesucces med GRATIS – P. Man kunne godt tillade sig det drilske spørgsmål, om det er P-afgiften eller P-tiden på de enkelte pladser, der er adfærdsregulerende.
Det er svært at gøre sig fri af den tanke, at det er udsigten til en P-bøde, der har den største indflydelse på adfærden, hvorfor p-betalingen netop bliver til en cash cow. Derfor kunne det også være interessant at vide, hvor stor en del af de kr. 40 mio., der stammer fra p-bøder og hvor meget fra p-afgifter.
Så frygter man for, at de private P-huse kan gå hen og få økonomiske problemer, hvis kommunen afskaffer P-afgiften. De private P-huse findes i City, og her er overordnet så få P-pladser, at folk er nødt til at benytte p-husene, også fordi de er velbeliggende i forhold til butikker og andet i Aalborg City.

Så kunne Aalborg City også prale med GRATIS-P, ligesom City Syd og Aalborg Lufthavn, og det ville nok forøge tilstrømningen, så der bliver rigeligt brug for P-husene, også selvom man skal betale her.

På den måde kunne Aalborg Kommune undgå at skulle af med kr. 21 mio. via bloktilskuddet, og tilbage ville man stadig have indtægten fra P-bøder, selvfølgelig fraregnet P-vagternes løn og omkostninger.

Dette kunne så bruges til at markedsføre Aalborg som en P-venlig by, ikke bare af City Syd og Aalborg Lufthavn, men i høj grad også af Aalborg City – og når man ser på effekten i City Syd samt i Aalborg Lufthavn, må det ligge lige for at afskaffe et unødvendigt administrations-system for parkering.Kommentarer