Nytorv forskønnes, og bybusser omlægges

21-02-2020
Det betyder, at selve Nytorv bliver en arbejdsplads, og busruter må omlægges.
Af Palle Bjørnstrup

Planen er, at Nytorv skal omdannes til et nyt og attraktivt og sammenhængende byrum. Formålet er både forskønnelse, bedre forhold for de bløde trafikanter samt større kvalitet i opholdsmulighederne og det grønne udtryk.

I første omgang giver det ændring af bybuslinjerne 11 og 14, der i dag kører fra Nytorv.
De omlægges i konsekvens af arbejdet med det nye Nytorv midlertidigt til Danmarksgade.
Det midlertidige dækker over, at det ikke er endeligt fastlagt, hvor de skal køre fremover. Denne beslutning kommer først til sommer i forbindelse med politisk behandling af en ny kollektiv trafikpolitik for Aalborg Kommune.
Det betyder også, at Danmarksgade skal indrettes til buskørsel, og at der skal etableres stoppesteder, og samtidigt vil det være nødvendigt at nedlægge kantstensparkeringen på dele af strækningen.

Omdannelsen af Nytorv sker med udgangspunkt i Aalborg Kommunes Midtbystrategi ’Liv i Centrum’, hvor Nytorv bl.a. indgår som en vigtig destination for shopping og oplevelser og som en del af et sammenhængende fodgængernetværk i midtbyen.
Nytorv er samtidig et vigtigt ankomststed for cyklister, og udgør også en vigtig brik i cykelnetværket, hvor det bl.a. er udgangspunkt for en højt prioriteret cykelforbindelse til det nye universitetshospital, som er ved at blive anlagt.
Midtbystrategien udpeger også Nytorv som en del af et netværk, hvor de grønne kvaliteter og sammenhænge skal styrkes.

Tidsplanen er, at når ledningsarbejdet på Nytorv begynder, omlægges de to bybuslinjer i starten af marts, som det også vil fremgå af rejseplanen. Arbejdet på Danmarksgade starter i uge 6.Kommentarer