Nye trafik forhold omkring Budolfi Kirke

29-09-2018
I næste uge sker der mange trafikale ændringer omkring Budolfi Plads/Algade/Jernbanegade.
Kreditering: SLA A/S
Af Palle Bjørnstrup

Det, man har været vant til de senere år trafikalt i området, bliver totalt ændret i kraft af, at færdiggørelsen af forandringen af Budolfi Plads kommer nærmere og nærmere.
Skal man til Budolfi Plads i fremtiden (ja faktisk fra næste uge) kommer det til at ske gennem Jernbanegade fra Vingårdsgade. Modsat nu, hvor strækningen er ensrettet, bliver der i fremtiden trafik i begge retninger på denne strækning af Jernbanegade. Det bliver også af den vej, at man skal køre til Algade, der som ensrettet starter mellem Historisk Museum og det gamle postkontor.

Trafikken fra Algade mod vest mod Vesterbro bliver lukket. Skal man til Vesterbro bliver det ad Jernbanegade/Vingårdsgade. Vingårdsgade bliver dobbeltrettet fra Jernbanegade mod Vesterbro, hvor den hidtidig kun har været for busser.

Det vil også i fremtiden være den vej man skal køre, hvis man skal til Budolfi Kirke. Så forbindelsen mellem Boulevarden og Vesterbro er en saga blot undtagen, at man er til fods.

Endelig er den lille P-plads mellem Budolfi Kirke og ejendommene på Boulevarden en saga blot som parkeringsplads. I fremtiden bliver den til Lommeparken.

I det hele taget er tanken, at området bliver mere attraktivt for gående, samt ophold og leg.
Derfor bliver gade- og fortovsbelægningen i området udført med en belægning i granit og asfalt uden kantsten.

I forandringen er også indbygget, at man gerne vil vise Aalborgs middelalder gennem forskellige belægningstyper, der understreger den oprindelige karréstruktur i Algade med smalle gader, Rakkerens Hule og byvolde.

En del af arbejdet indebærer også, at forsyningsledningerne i området fornyes og opdateres.

Ændringen sker i sammenhæng med, at det gamle parkeringsanlæg på Budolfi Plads nedlægges (er sket for noget siden), og at der skabes et nyt offentligt byrum med detailbutikker, erhverv, boliger – og hvad der nok interesserer mange: Et underjordisk parkeringsanlæg, så det bliver muligt at parkere under Budolfi Plads.

Overordnet sikres der adgang for de gående i området, så der altid er adgang til erhverv og beboelse, og i fremtiden vil gennemkørende cykeltrafik blive henvist til Vingårdsgade.

Når det hele bliver færdigt, hvilket forventes at ske i den sidste del af 2019, vil konsekvensen af planerne kunne overses og opleves, og så er der formodentlig kommet mere ro i bymidten, og det er jo helt fint, hvis roen blot ikke bliver til søvn, men giver liv og nye muligheder.Kommentarer