Nye Skrænthuse i Bygaden

15-06-2020
By- og Landskabsforvaltningen er nu klar med en ny lokalplan for den tidligere Materielgård i Gl. Hasseris Landsby. På By- og Landskabsudvalgets møde den 19. juni behandles lokalplanforslaget, og dermed er endnu en fortætningsplan på vej, som åbner mulighed for at bygge i 3 etager med flade tage i den tidligere Materielgård midt i Gl. Hasseris Landsby.
Af Jens Skovgaard

Materielgården lå i en tidligere grusgrav, men da kommunen besluttede, at bygge en helt ny Materielgård i Aalborg Øst, blev forvaltningen pålagt at finde indtægter til en delvis finansiering af den nye Materielgård.

I forbindelse med et borgermøde på Hasseris Gymnasium den 27. maj 2019 orienterede Rådmand Hans Henrik Henriksen (S) og Afdelingsleder Henrik Thomsen om planen. Man var dog ikke længere i planlægningen end, at man kunne fortælle, at der ville blive tale om et etagebyggeri. På borgermødet blev der givet udtryk for, at man ønskede den tidligere Materielgård udlagt som rekreativt område, men i By- og Landskabsudvalgets referat af mødet den 15. august 2019 kan man læse flg.: “Udflytningen af og indtjeningen fra Materielgården ved Bygaden er indarbejdet i Aalborg Kommunes budget, og derfor arbejdes der videre med en planlægning af arealet.”

Forvaltningen er nu klar med en lokalplan, som vil tillade et byggeri på 29 boliger i 3 etager. Da området er omfattet af den bevarende lokalplan 05-022 for Gl. Hasseris Landsby, udtages det samtidig med, at der vanligt medfølger et kommuneplantillæg, som sikrer, at lokalplanen ikke strider imod Kommuneplanen.

Planen for bebyggelse af området er således endnu et eksempel på, at politikere og forvaltning giver udtryk for at de lytter til borgerne og de lokale grundejerforeninger, men når det kommer til realiteterne fejes indsigelserne af bordet.Kommentarer


John kristensen 20. juni 2020 11:58
Ja endnu et eksempel på byråds pamperi af værste skuffe, kan kun opfordre til at DU tænker på hvor du sætter dit kryds ved næste valg...
Camilla Spagner 20. juni 2020 12:27
Det er så ærgeligt for Aalborg , at man negligere vigtigheden og værdien af rekreative områder i by billedet. Og plastrer til med byggeri.
Jørn Andersen 28. juni 2020 15:40
Aalborg Kommune er medvirkende til at Alle bare pletter i Aalborg bliver kneppet til med muresten. Vi trænger en at få Rådmand Hans Henrik Henriksen skiftet ud.