Nybyggeri i Hasseris Villaby vækker minder…

05-12-2018
- om ‘Sagen om HK-grunden’. Nu er der store byggeplaner for en tilstødende grund i den gamle villaby.
Af Jens Skovgaard

“Byfortætning hører ikke til i Hasseris” var ordene Rådmand Hans Henrik Henriksen (S) udtalte på et Borgermøde den 26. oktober 2017. Hvis man troede, han mente det, han sagde, har han med en stribe lokalplaner i Gl. Hasseris Landsby siden da modbevist det eftertrykkeligt. Nu sker det så igen i Hasseris Villaby.

En ny lokalplan og kommuneplanændring for et område i Hasseris Villaby er nu på vej gennem det politiske system. Det drejer sig denne gang om Fuglevænget 9 og Sannasvej 7, som ligger lige bag HK-grunden. Denne sag er på mange måder næsten identisk med sagen om HK-grunden, hvor 2E Ejendomme fik lov til at bebygge Hasserisvej 124 med fire lejlighedsblokke i to og tre etager, og samtidig øge bebyggelsesprocenten fra de oprindelige 40 til 50.

Den sag var naboerne, heriblandt Keld Gregersen, som er bygherre til det nye byggeri, meget aktive modstandere af, ligesom Hasseris Grundejerforening meget aktivt kæmpede for at forhindre dette byggeri. Det lykkedes, som bekendt, ikke at forhindre byggeriet, men fra politisk side blev der givet forsikringer om, at dette byggeri var ‘en enlig svale’ i Hasseris Villaby.

På Fuglevænget 9 ønsker Ejendomsselskabet Fuglevænget 9 at opføre 12-16 lejligheder i tre blokke i to og tre etager. Hverken den bevarende lokalplan 05-078 Strøybergsvej m.fl. eller den eksisterende kommuneplan for området tillader et sådant byggeri, hvorfor By- og Landskabsforvaltningen nu indstiller til By- og Landskabsudvalget, at der udarbejdes en ny lokalplan og en ny Kommuneplanramme for netop dette område. Det oplyses ikke, hvad Forvaltningen forestiller sig mht. den fremtidige max. bebyggelsesprocent og etageantal skal være, så det må udvalget vente med at få at vide. For at øge byggemulighederne på Fuglevænget 9, ønsker Keld Gregersen at indlemme nabogrunden Sannasvej 7 i Fuglevænget 9. Det nuværende parcelhus på Sannasvej 7 og kontorfløjen langs Sannasvej skal fjernes for at give plads til det nye byggeri.

Den indstilling, By- og Landskabsudvalget skal behandle på sit møde torsdag den 6. december, indeholder udover sagsbeskrivelsen også en såkaldt Startredegørelse. Hvor det tidligere var et dokument, der overordnet beskrev projektet, er det nu blevet til et egentligt udkast til en lokalplan, som oven i købet allerede har fået nummer 3-3-112, Boliger og erhverv, Fuglehaven, Hasseris, dateret 21.11.2018.

Flere beboere på Sannasvej har udtrykt bekymring over et nybyggeri af det omfang, idet de finder, at det vil virke for voldsomt i forhold til de eksisterende villaer på vejen. Desuden har de givet udtryk for, at byggeriet vil medføre en væsentlig forøgelse af trafikken på den blinde villavej. M.h.t. trafikken kan de måske forvente lidt hjælp fra Forvaltningen, idet den i indstillingen peger på, at vejadgang til lejlighedskomplekset bør ske fra Fuglevænget.

Vibeke Gamst (K), der er medlem af By- og Landskabsudvalget, har tidligere udtrykt sig kritisk overfor byggeriets omfang og den fortætning, det vil medføre i Hasseris Villaby. Hasseris Grundejerforening vil først tage stilling, når der foreligger et konkret projekt, men har gjort det klart, at man ikke kan støtte en yderligere fortætning i Hasseris.Kommentarer