Ny klage over Skrænthusene i Bygaden

21-08-2017
Ejeren af Bygaden 25 klager nu også over byggeriet af skrænthusene i Bygaden 27 - 31.
Af Jens Skovgaard

I forvejen ligger der allerede én klage til behandling i Ankestyrelsen, som behandler klager over den kommunale sagsbehandling. Denne klage var i første omgang sendt til Statsforvaltningen, som tager sig af sager, hvor selve byggeriet er i strid med reglerne. Men da klageren ikke er direkte berørt af byggeriet, afviste Statsforvaltningen at behandle den, og sendte den i stedet til Ankestyrelsen.

Da ejeren af Bygaden 25 er nærmeste nabo til Skrænthusene, er kravet fra Statsforvaltningen opfyldt, og forventes derfor at realitetsbehandle den nye klage. 

hasserisavis.dk har tidligere skrevet om de gener, som Skrænthusene giver. Tæt på skel mod naboen, er der opført en ca. 9 m. høj mur, som betyder, at naboejendommen henligger i skygge en stor del af dagen. En så høj mur placeret tæt på skel er i strid med Byggereglementet, men kommunen hævder, at lokalplanen tilsidesætter Byggereglementet. Desuden betyder den kraftige niveauregulering af grunden, at der er opstået indblikgener.

Ejeren af Bygaden 25 vurderer, at byggeriet af Skrænthusene er ulovligt, og har medført en væsentlig værdiforringelse. Såfremt Statsforvaltningen giver ham medhold i klagen, vil han kræve byggeriet lovliggjort, alternativt en erstatning svarende til værdiforringelsen af hans ejendom. 

Udover klagen til Statsforvaltningen overvejer ejeren også at klage til Ankestyrelsen, idet lokalplanen på flere punkter er i strid med Planloven, ligesom lokalplanen ikke er i overensstemmelse med den Kommuneplanramme, der er gældende for Gl. hasseris.
Også disse forhold har hasserisavis.dk tidligere foreholdt By- og Landskabsforvaltningen, som har afvist dem.Kommentarer