Ny borgerrådgiver i Aalborg Kommune fra 1.11.

21-10-2020
Jurist Karina Korsbæk er ansat af Aalborg Byråd som Aalborg Kommunes nye borgerrådgiver
Af Palle Bjørnstrup

Karina Korsbæk kommer fra et job som fuldmægtig i Ankestyrelsen og har nu lyst til at komme ud i den praktiske verden, og møde de borgere og virksomheder, som af den ene eller anden årsag har haft en oplevelse med kommunen, som ikke er gået som forventet.

Og hun glæder sig til jobbet, som hun ser som en spændende og vigtig udfordring, der skal være med til at sikre retssikkerheden i Aalborg Kommune, og som skal styrke dialogen mellem borgerne og kommunen.

Hun siger selv om jobbet: ”Min vigtigste rolle bliver at sikre at borgere og andre, der har en kontakt med kommunen, har mulighed for at blive mødt og hørt i deres oplevelser med kommunen. Forhåbentlig får jeg skabt en tilfredsstillende dialog omkring en proces eller en afgørelse, som kommunen har truffet”.

Som nævnt er borgerådgiveren ansat af Aalborg Byråd direkte, og er derfor uafhængig af kommunens administration.

Det er GRATIS at henvende sig til borgerrådgiveren – og hvad kan borgerrådgiveren så hjælpe med? bl.a.:
• Hjælpe dig med at forstå afgørelser, breve mv. Fra Aalborg Kommune
• Mødes med dig og lytte til din oplevelse
• Undersøge, hvordan sagen er blevet behandlet i det kommunale system
• Genskabe dialogen mellem dig og kommunen. Og hvis det er nødvendigt – deltage i møder mellem dig og den enkelte forvaltning.
• Vejlede dig om dine klagemuligheder i sager, der vedrører Aalborg Kommune
• Vejlede dig om sagsbehandlingsprocedurer
• Opsamle erfaringer med kommunens sagsbehandling og komme med forslag til forbedringer, hvis der er behov for det.Kommentarer