Nu skal der rykkes på den 3. Limfjordsforbindelse

30-01-2018
Nordjysk erhvervsliv kræver handling for fortsat udvikling af Nordjyllands Infrastruktur.
Af Palle Bjørnstrup

Erhverv Norddanmarks formand Steen Royberg melder nu ud, at der er stærkt brug for handling i dette spørgsmål. Derfor har han også en klar opfordring til de folkevalgte på Christiansborg og de nordjyske borgmestre, uanset partifarve: ”Stå nu sammen og forlang nordjysk udvikling i stedet for afvikling. Regionens erhvervsliv fortjener og forventer handling. Kom i gear og lad os få den anlægslov for Den Tredje Limfjordsforbindelse på plads.”

Det kan vist ikke siges mere klart. Steen Royberg fortsætter: ”Vi noterede os ved vores nytårskur for erhvervslivet, at Aalborgs borgmester Thomas Kastrup-Larsen på det kraftigste understregede, at han vil bruge megen tid og energi på at få Folketinget til at træffe beslutning om anlæg af Den Tredje Limfjordsforbindelse.”

”Dette kan vi kun bakke op om,” siger Steen Royberg: ”og uanset at nogle mener, at en ny ekstra forbindelse over fjorden er overflødig, så mener vi, at når vi ser på tre faktuelle forhold, så står det klart, at behovet er både reelt og presserende.”

For det første: Limfjordstunnelen når sin maksimale kapacitet senest i år. Og Vejdirektoratet har konstateret, at tunnelen synker.
For det andet: Den maksimale kapacitet på Limfjordsbroen er for længst nået. Her i landet bygger vi typisk, så en bro kan blive 100 år. Limfjordsbroen er fra 1933, så her er det kritiske år 2033.
For det tredje: Vejdirektoratet har netop oplyst, at den samlede samfundsøkonomiske omkostning ved at udskyde Den Tredje Limfjordsforbindelse fra 2020 til 2030 vil være ca. 900 mio. kr., og uanset hvordan det bliver vendt eller drejet, vil der gå ca. 10 år fra Folketingets anlægslov til færdigt byggeri.

Så hvis man summerer lidt op: Omkring 2048 løber tiden ud fra Limfjordstunnelen. I 2033 når Limfjordsbroen de 100 år. Og i 2028 kan vi have Den Tredje Limfjordsforbindelse på plads, hvis vi kommer i gang nu.

Så hvordan man end vender og drejer det, så er det nu, der skal aktion til, og der skal træffes beslutninger.Kommentarer