Nu begynder koblingen af Egnsplanvej til motorvejen

27-07-2018
Det mangeårige projekt Egnsplanvej kobles nu sammen med motorvejen og E45 på østlig side.
Af Palle Bjørnstrup

Men det varer indtil første kvartal i 2019 inden den endelige tilkobling er gennemført, og så vil man først til denne tid kunne få et fuldt overblik over, hvorledes trafikafviklingen vil forme sig, og hvor stor effekt Egnsplansvejens tilkobling vil have på trafikken fremover.

Den igangværende sammenkobling med Mariendals Mølle motorvejen samt to nye kryds, der i disse dage tilsluttes, medfører, at frakørselsrampe 28 på motorvejen er spærret fra nu og frem til d. 18. juli – herefter vil tilkørselsrampen mod nord være spærret fra 30. juli til 10. august, samt åbning af krydset og for trafik over den nye motorvejsbro vil ske fra d. 18. august.

Samtidig vil man i denne periode forsyne Mariendals Motorvejen med nyt asfalt i uge 32 på strækningen fra broen, hvor den krydser under Indkildevej til krydset ved Hobrovej. Et i høj grad tiltrængt stykke arbejde, vejen er på denne strækning ikke andet end huller. Vejen vil derfor være spærret, mens arbejdet pågår, og der vil være omkørsel ad Indkildevej.

En anden ting, som Egnsplanvej medfører, er, at Mariendals Mølle motorvejen ændrer status til Landevej, med deraf følgende reducering af hastigheden fra 110 km/t til 80 km/t. Dette vil træde i kraft i uge 32 – så her skal bilisterne huske at løfte foden fra speederen i fremtiden, og det gælder i høj grad de billister, der er daglige brugere af strækningen – det kan være svært at ændre på noget, som er blevet en vane.

Men om ca. 9 måneder skulle Egnsplanvej være fuldt integreret i motorvejstilkørslen, så man kan komme til og fra i alle retninger, og at anlægget dermed kan vise sin berettigelse.
Kommentarer