Nu 18 kommunale grunde til salg på Ferskenvej

22-06-2017
Et forholdsvis spektakulært projekt, set i lyset af beliggenheden.
Af Jens Skovgaard

Aalborg Kommune - By og Landskabsforvaltningen oplyser, at yderligere 18 kommunalt ejede grunde på Ferskenvej i det ydre Hasseris bliver sat til salg i slutningen af juni. Grundene, som er fra 710 m2 til 850 m2, er prissat til mellem 1 og 1,4 mio. kr.
Udstykningen er omfattet af lokalplan 3-3-106, som blev vedtaget i oktober 2012. Den omfatter både det område, der har fået navnet Morbærhaven, og udvidelsen af den nuværende Ferskenvej.
Området ligger meget lavt, og samtidig relativt tæt på Limfjorden. Der er derfor risiko for oversvømmelse, både som følge af fremtidige grundvandsstigninger, og indstrømmende vand fra fjorden. Samtidig ligger området meget tæt på den linieføring, der er fastlagt for en 3. Limfjordsforbindelse. Der vil derfor være væsentlige støjgener fra motorvejstrafikken. I lokalplanen er disse forhold omtalt i Redegørelsen, som ikke er en del af lokalplanens bestemmelser, og derfor af ren orienterende karakter.

I lokalplanens bestemmelser er der fastsat en såkaldt sokkelkote på 2,36 m, hvilket betyder, at husets gulv skal ligge i denne højde. Dermed skulle husene være 'klimasikret', som det kaldes i planlægningsterminologi. Der findes ikke noget kort i lokalplanen, der viser grundenes faktiske højde, hvorfor det er umuligt at vurdere, hvad dette krav betyder for soklens højde på den enkelte grund.
Lokalplanen indeholder heller ikke konkrete oplysninger om grundenes beliggenhed i.f.t. den planlagte linieføring af den 3. Limfjordsforbindelse. Emnet er alene omtalt i den for kommunen, og dermed sælgers uforbindende Redegørelse, hvorimod støjproblemer overhovedet ikke er nævnt i lokalplanens bestemmelser.
I Redegørelsen 'forudsætter' man, at støjproblemerne løses ved bygningen af motorvejen. Det er formentlig et lønligt håb fra kommunens side, men som evt. kommende beboer bør man nok ikke fæste særlig lid hertil, idet projekteringen og bygningen af motorvejen er et rent statsligt anliggende.
Det kan forekomme ejendommeligt, at vores kommune udbyder grunde til salg i et område, der både er oversvømmelsestruede, og som vil komme til at ligge meget tæt på en kommende motorvej. Aalborg Kommune burde nok være i stand til at finde grunde, der er bedre egnet til beboelse end dem, der nu udbydes til salg for over 1 million kroner stykket.Kommentarer