Nordjysk ressourcepark til affaldshåndtering

17-05-2021
Nordjyllands Ressourcepark i Aalborg Øst skal i fremtiden håndtere affald fra en række nordjyske kommuner.
Af Palle Bjørnstrup

Rådmand i energi- og miljøforvaltningen i Aalborg Kommune Per Clausen fortæller om den nye ressourcepark:
”Den er et fælles projekt mellem affalds- og energivirksomheden Reno-Nord og Aalborg Kommune. Det er et projekt, som ud over håndtering af affald, også tager hensyn til vandkvalitet og fremtidige klimaløsninger – og dette ud fra at vi i Nordjylland ser affaldet som en ressource, der kan genbruges, genanvendes eller omdannes til nye produkter eller energi. Derfor kalder vi det nye område i Aalborg Øst for Nordjyllands Ressourcepark. Der bliver nemlig også tænkt natur og biodiversitet ind”.

I Aalborg er der stort pres på genbrugspladsen på Over Kæret. I forvejen arbejder Reno-Nord med miljørigtig håndtering og bortskaffelse af affald. Det sker udfra princippet om mest mulig genanvendelse eller energiudnyttelse af affaldet. Det er derfor oplagt at bygge en ny genbrugsplads ved Reno-Nords nuværende faciliteter, som kan aflaste de eksisterende pladser.

Haveaffald bliver første etape, som forventes klar i løbet af efteråret 2021. Det bliver en plads til modtagelse og sortering af have- og parkaffald samt en plads til oplagring af den forbrændingsegnede andel af det sorterede have- og parkaffald. En del af affaldet kommer også retur til borgerne som grøn fjernvarme i radiatorerne.

Reno-Nord behandler affald fra nordjyske borgere og virksomheder i blandt andet Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg kommuner.

Nordjyllands nye Ressourcepark forventes at stå færdig i 2025.Kommentarer