Masser af tanker om Sygehus Nord området

08-04-2019
Processen om omdannelsen af Sygehus Nord området er allerede godt i gang.
Af Palle Bjørnstrup

Udover tanker, der bliver gjort internt i kommunen, har der været en offentlighedsfase,
hvor borgerne har kunnet fremkomme med forslag og tanker til omdannelsen af området.
Derudover har kommunen haft møder med Aalborg Cityforening og Business Aalborg, samt med medlemmer af Vest- og Midtbyens Samråd og medlemmer af den tidligere Vesterbro Gadeforening.

Gennemgående er der ønsker om forøgede parkeringsmuligheder, indretning af grønne områder og bevarelse af madgaden og ”det skæve” i Reberbansgade.

Endelig er der også fremkommet ønsker om seniorboliger i området og ønske om let og ikke for tæt byggeri i området.

Skal disse ønsker kunne imødekommes kræver det på forskellig vis nytænkning.
Noget andet er den bygningsmasse, der findes på området. Hvis ikke denne reduceres er det umiddelbart vanskeligt at forestille sig, hvor der kan etableres grønne arealer. Ligeledes kan man med reference til oplevelse af det omliggende kvarter, hurtigt konstatere at den største sengebygning og de to andre høje bygninger, som er en del af hospitalet, absolut ikke passer ind i området. De er alt for dominerende og særlig kønne er de heller ikke. De blev jo opført dengang det hed Aalborg Kommunehospital, og dette skulle have større kapacitet, hvorefter man fjernede nogle af de gamle gule hospitalsbygninger for at skaffe plads. Og for at skaffe sengepladser, var man nødt til at gå i højden. Dengang kunne man ikke have forestillet sig at bygge et nyt hospital udenfor byen, for det var jo Aalborg Kommunehospital og Amtssygehuset lå jo langt ude på Hobrovej.

Af intentionerne til området fremgår, at der skal etableres to parkeringsområder, ligesom der skal laves en tunnel under banelinjen til Saxogade. I dag er der parkering på den gamle rutebilstation, og i den anden side af arealet ud mod banelinjen bag Reberbane Apotek, men også parkeringspladsen i Urbansgade, nær Hotel Phønix bagindgang er i spil. Hvis der som nævnt er et stort ønske om mere parkering, er det vanskeligt at forestille sig andet, end at det skal ske ved at udbygge disse, og det må så blive ved at lave underjordiske p-pladser eller at bygge i højden, eller begge ting på samme tid. Skal man så yderligere etablere grønne områder og div. cafemiljøer, så bliver det vanskeligt at forestille sig, at der ikke skal ske reducering af bygningsmassen, ellers skal der etableres grønne områder i ”højden” på tage m.v.

Når det gælder tunnel under bundlinjen viser billeder fra gamle dage, at der allerede var en sådan til gående og cyklende trafik lige uden for hovedindgangen til Katedralskolen. Den findes der sikkert endnu, så det kunne da være en ide at fritlægge den, til den form for trafik igen, så en ny tunnel kunne helliges biler.

Et forslag går også på at forbyde biler i Reberbansgade, hvilket umiddelbart ikke nyder fremme, da det vil betyde dårligere adgang til butikkerne. Så vidt vides findes der da masser af butikker i Aalborgs gågader, så hvorfor er problematikken lige pludselig anderledes i Reberbansgade.

Det bliver spændende at se, når der på et tidspunkt fremkommer gennemarbejdede forslag til forandringen af Sygehus Nord området – forhåbentlig er mange af tankerne og ideerne med, men det vil være urealistisk at forestille sig, at man undervejs ikke bliver nødt til div. kompromisser, der er jo også noget, der hedder økonomi – og det starter allerede med den pris som Regionen vil/skal have for området.Kommentarer