Loa i gang med egen sejlerskole

03-02-2018
Projekt LOA udvikler sig stadig – det er ikke noget skoleskib, men dog nu med egen skole.
Af Palle Bjørnstrup

Tall Ship Aalborg Fonden, der ejer og driver LOA, har nu, på baggrund af et rationale, besluttet at etablere LOA Sejlerskole - men ikke kun til gavn for sig selv.

Leif Ervolder, projektkoordinator, fortæller: ”Sejlerskolen er en udløber af det gode arbejde, som vores udvalg for uddannelse og træning af LOA besætninger har arbejdet med denne vinter.
LOA Sejlerskole giver os mulighed for at afvikle hovedparten af den relevante undervisning i vores eget regi. Det er ikke alene billigere end at sende besætningsmedlemmer og andre fra LOA´s medlemskreds på kurser rundt om i landet, det er også medvirkende til at styrke sammenholdet og fællesskabet blandt vores mange frivillige. Og så betyder det, at flere kan få mulighed for at tage et eller flere kurser, som er af relevans for vedkommende.”

Leif Ervolder fortæller også, at Tall Ship Fonden Aalborg lægger stor vægt på, at LOAs besætningsmedlemmer er så godt uddannede, som overhovedet muligt. Men det er også vigtigt, at det ikke udelukkende er de faste besætningsmedlemmer, de får muligheden for uddannelse. Og selv om kurserne primært vil være rettet mod LOAs egne folk, ser man gerne at kollegerne fra Aalborgskibet Jens Krogh også vil gøre brug af tilbuddet.

Her i 2018/19 vil der være fokus på kursus i betjening af maritime MF-, HF- og VHF-radioanlæg, sygdomsbehandling, duelighedsbevis for fritidssejlere samt kurser for Yachtskipper 1 og Yachtskipper 3.

Uddannelse er principielt en god og klog ting, og her giver det yderligere ekstra kompetence, der kan give bedre og mere sikker sejlads.
Kommentarer