Kunstpuljer til ny billedkunst for kr. 700.000 om året

25-10-2021
De første ansøgninger om midler kan indsendes allerede d. 8. November i år.
Af Palle Bjørnstrup

Rådmand Mads Duedahl, Aalborg Kommune fortæller: ”Vækst- og talentlaget omkring billedkunsten i Aalborg Kommune får bedre vilkår. En budgetpost fra 2020 på kr. 700.000 til visuel kunst med udgangspunkt i Kunsthal Nord – bliver nu til to nye kunstpuljer.
Et lokalt billedkunstråd får til opgave at indstille ansøgningerne til Sundheds- og Kulturforvaltningen.

Aalborg Kommunes kulturpolitik, har et mål om at prioritere billedkunsten og kommunens udøvende kunstnere – og her har man indhentet erfaringer fra det Musikudvalg, der blev etableret fra et par år siden, og det er gode erfaringer”.

De nye kunstpuljer sættes i spil hurtigst muligt og ansøges via Aalborg Kommunes hjemmeside: www.aalborg.dk/billedkunstpuljer - og som nævnt er første ansøgningsfrist allerede d. 8. November 2021.

Generelt gælder det, at midlerne skal gå til udstillinger, kunstværker og projekter som kommer kommunens borgere til gode.

Arrangørpuljen
Kan søges af foreninger, udstillingsarrangører, kunstklubber m.m. Ansøger skal have tilknytning til Aalborg Kommune og arrangementet skal finde sted i Aalborg Kommune. Der skal være offentlig adgang. I vurderingen lægges der vægt på kunstnerisk kvalitet og mangfoldighed samt formidling, tilgængelighed og geografisk spredning.

Projektpuljen
Puljen kan søges af kunstnere, foreninger, institutioner m.fl. Det er afgørende, at ansøger med projektet har til hensigt at styrke kunstmiljøet i Aalborg Kommune og/eller udviklingen af Aalborg som kunstkommune. Målgruppen kan være både kunstnere og publikum. I vurderingen lægges der vægt på kvalitet og nytænkning i projektet samt kommunikation til borgerne.

Aalborg Kommune kan vælge at prioritere arrangementer, hvor de involverede kunstnere er bosat i Aalborg Kommune eller på anden vis har tilknytning til kommunen. Kommunen kan også vælge at betinge en bevilling af, at der kan opnås støtte fra Statens Kunstfond eller andre fonde.
Der kan ikke søges støtte til arrangementer, der giver overskud, eller til drift af institutioner, virksomheder eller foreninger.

Det bliver spændende at se hvilke initiativer disse nye kunstpuljer kan være med til at igangsætte.Kommentarer