Konfirmation uden huller i tænderne

26-04-2021
Aalborg er på landsplan lige med Aarhus, som de to bedste kommuner i Danmark med bedste tandsundhed
Af Palle Bjørnstrup

Der er simpelthen god grund til brede smil blandt børn og unge i Aalborg Kommune. Når 7 ud af 10 børn i Aalborg fylder 15 år, har de aldrig prøvet at have huller i tænderne. Samtidig er det lykkedes mere end at halvere andelen af børn med alvorlige tandskader.

Rådmand Mai-Britt Iversen er naturligvis glad for det resultat, som en ny statistik fra Sundhedsstyrelsen viser, og siger: ”Det er et utroligt flot resultat at nå, når langt de fleste børn har nul tandskader som 15-årige. Vi skal altså ikke længere tilbage end til 2007, hvor situationen var lige omvendt. Den gang var det mest almindelige, at man havde munden fuld af plomber, når man blev konfirmeret”.

På alle årgange er tandsundheden i Aalborg bedre end på landsplan. En af forklaringerne i Aalborg Kommune er en kombination af tidlig forebyggelse og at der målrettet sættes ind i forhold til de børn, hvor risikoen er størst.

Overtandlæge Pia Clemmensen, leder af tandplejen i Aalborg Kommune fortæller: ”Vi har i tandplejen fokus på tidligt at opdage tegn på caries, så vi f.eks. med tandlak kan forebygge, at der opstår huller i tænderne. Her er det vigtigt, at intervallerne, mellem at børnene kommer ind til forebyggende undersøgelser, er tilrettelagt individuelt ud fra en konkret vurdering af den enkeltes risiko for at få huller i tænderne”.

Som et eksempel på dette nævner Pia Clemmensen, at man i årene 2016-2019 så et stigende antal børn i alderen 5-7 år med skader på mælketænderne. Da man kiggede nærmere på udviklingen, viste det sig, at det især var børn med dansk som 2. Sprog, der tegnede sig for en stor del af stigningen. Tandplejen igangsatte på den baggrund pilotprojektet ”Færre børn med mange huller”, og tallene tyder på at udviklingen for de 5-årige nu er vendt.

Men der arbejdes fortsat videre på, at det kan blive endnu bedre, så der kan blive mange flere sunde ”tandsmil” fra unge i Aalborg.Kommentarer