Konference om ”De store projekter” i Aalborg

23-10-2018
Det er Videnscenter for Byudvikling, der står bag konferencen, der afholdes d. 15. januar 2019.
Af Palle Bjørnstrup

Som baggrund for konferencen skriver Videnscenter for Byudvikling, at Aalborg har vokseværk og at indbyggertallet i byen forventes at stige med 9,7 % til godt 232.000 borgere frem mod 2029. Over for det fremføres, at landsgennemsnittet for tilvækst er på 5,8%. Det kræver byudvikling, og der henvises til projekterne på de tidligere havneområder, Sofiendal Enge, Godsbanearealet og Aalborg Øst. I centrum er flere industriarealer de seneste år forvandlet til boligområder, f.eks. Eternitten, Godsbanearealet og Østre Havn.

Det stigende antal borgere påvirker også huspriserne, og det er især ejerlejlighederne, der stiger, i første kvartal af 2018 var de reale ejerlejlighedspriser 12% højere end da de sidst toppede før finanskrisen tilbage i 2006.

Nogle af de største udviklingsprojekter er Aalborg Universitetshospital for 4,6 milliarder og udvidelse af Aalborg Universitet for lidt over 2 milliarder. Så bliver området omkring det nuværende Sygehus Nord og Gåsepigens p-plads klar til udvikling, når hospitalet flytter, og endelig er der udvikling i Aalborg Øst og Stigsborg området i Nørresundby.

På selve konferencedagen vil der være indlæg om:
AALBORG LUFTHAVN, der planlægger en omfattende udvidelse på 86.000 kvm til en anslået byggesum på 600 millioner kroner. Projektet opføres tæt ved den nuværende lufthavn og omfatter et større område med tax-free butikker, udvidelse af P-området, et hotel , værksteder til flyreparation og erhverv, der kan se en fordel i at ligge tæt ved Lufthavnen.

OPLEVELSESMEKKA FOR BILENTUSIASTER ved havnefronten øst for KMD-Huset.
Et projekt til 900 millioner kroner båret af syv nordjyske investorer. Det handler om biler, plads til ca. 350 spændende køretøjer, værksteder, restaurant, kontorer og eventrum, men også boliger. Huset er planlagt til 107 meters højde med syv parkeringsetager og dernæst boliger fordelt på yderligere 21 etager. Projektet har BIG tilknyttet som arkitekt.

NYT UNIVERSITETSHOSPITAL TIL 4,77 milliarder kroner frem mod 2024. Hovedbygningen, der forventes færdig i 2020, bliver samlet på 40.000 kvm til en pris på 820 millioner. Børne, unge, intensiv ambulatoriehuset bliver på 35.000 kvm til 750 millioner kroner. Derudover kommer der to tårne til senge, hver på otte etager med i alt 42.000 kvm til 750 millioner kroner. Psykiatrien, der flyttes ud i tre etaper, rummer 30.000 kvm til 495 millioner kroner. Dernæst kommer et Steno Diabetes Center på 7.000 kvm i fire etager til 170 millioner kroner. Endelig går man i gang med opførelsen af en tunnel- og serviceby på 23.000 kvm til 155 millioner kroner.

UDVIKLING AF FRIIS SHOPPINGCENTER. Her kan man høre om hvilke overvejelser, der ligger bag den bevidste sammensætning af lejere, og hvilken strategi, der ligger bag fornyelsen, og hvordan detailhandlen og Friis Shoppingcenter vil være med til at udvikle Aalborg Midtby.

STIGSBORG HAVNEFRONT – ny bydel med 4.000 boliger. Her er der mulighed for at bygge 400.000 etagemeter i området mellem Limfjordsbroen og Limfjordstunnellen. Udviklingen af området vil ske over de næste 25-30 år og vil ske i etaper i tre kvarterer: Havnekvarteret, Strandkvarteret og Parkkvarteret.

Så overskriften med de ”Store projekter” i Aalborg passer vel meget godt, ovennævnte taget i betragtning, og konferencen har selvfølgelig til formål at opdatere, hvor de nævnte projekter befinder sig i den samlede udvikling – og så skal man vel huske at tænke på, at der også er mange mindre udviklingsprojekter i gang i Aalborg – så samlet set må det give et pænt aktivitetsniveau i Aalborg.
Kommentarer