Kommunens selskaber skaber værdi for borgerne

02-11-2020
Selskabernes initiativer tiltrækker virksomheder og øger velstanden, siger borgmester Thomas Kastrup-Larsen
Af Palle Bjørnstrup

De selskaber som Aalborg Kommune er hel eller delvis ejer af er: Port of Aalborg, Aalborg Forsyning (Aalborg Energi og Aalborg Vand), Arealudviklingsselskabet Stigsborg 1, Reno-Nord, Nordjyllands Trafikselskab, Nordjyllands Beredskab, Aalborg Lufthavn, Oudrup Deponi og Center for hjælpemidler og velfærdsteknologi.

Ovennævnte selskaber har en årlig aktivitet i 2019 samlet på ca. 4 mia. Kroner, og udgør dermed ca. 25% af kommunens samlede aktivitet på ca. 16 mia. Kroner.

Thomas Kastrup-Larsen siger: ”Selskaberne er væsentlige for Aalborg Kommunes succes. De initiativer, som Port of Aalborg og Aalborg Forsyning tager med Aalborg Universitet og partnere i det rene private erhvervsliv, vil være med til at definere Aalborg Kommunes tiltrækning af nye virksomheder og dermed øget velstand for Aalborg Kommune”.

Selskaberne arbejder for at levere sine services på bedst mulige og effektive vis. De lægger strategi for bedst mulige forretning – og investerer løbende i bedre service, grønnere løsninger og udvikling af sin sektor. De udgør dermed en stor del af kommunens erhvervs- og miljøindsats, mens de leverer væsentlige services til kommunens borgere.

Det er kommunens strategi for ejerskabet, at selskaberne arbejder for at fremme og understøtte kommunens ønskede udvikling inden for de rammer, som selskaberne er underlagt. Det er kommunens ambition, at denne udvikling sker i videst mulige omfang i kraft af åben dialog og samarbejde på tværs af brancher.Kommentarer