Klar til 130 nye boliger i Sofiendals Enge

03-05-2021
Aalborg Kommune har solgt to byggefelter på knap 29.000 kvm. til Casa Nord
Af Palle Bjørnstrup

Overtagelsen er jorden er officielt d. 1. oktober 2021, men Casa Nord er allerede nu i gang med at invitere udvalgte arkitektfirmaer til at idearbejde i et såkaldt parallelopdrag. Dermed er forventningen, at der efter sommerferien er truffet beslutning om det bedste ideforslag til det videre arbejde.
Det er planen at byggeriet kan starte op i foråret 2022, og med en forventet opførelsestid på omkring 15 måneder kan de 130 boliger stå færdige til indflytning i sensommeren 2023. Boligerne bliver en blanding af ejerboliger og lejeboliger.

Det er Casa Nords første projekt i Nordjylland. Direktør Torben Røsler siger: ”Vores fokus er især på udviklingsområder i byer af en vis volumen, og her passer Sofiendal Enge Syd rigtig godt til os. Aalborg har en god størrelse med et godt grundlag for fremtidigt salg og udlejning af boligerne, og byggefelterne er attraktivt placeret tæt på Hasseris, som jo er et populært område i Aalborg”.

Casa Nord har eksisteret siden 2004 og står bag en række udviklingsprojekter til private, detailhandel og erhverv. Ejendomsselskabet har en målsætning om at opføre 100-150 boliger om året og har bl.a. udviklet boligområder med både lejligheder og rækkehuse i hovedstadsområdet og på Sjælland og har ligeledes igangværende projekter flere steder i Jylland.

Direktør for By- og Landskabsforvaltningen Anders Fokdal udtaler: ” Sofiendal Enge er med sin naturskønne og alligevel bynære placering helt oplagt for både børnefamilier, singler og seniorer. Dannelsen af området synes vi også er lykkedes godt ved at kombinere private investeringer i boliger med kommunal investering i daginstitution og en klimapark med bl.a. regnvandssøer, stier, beplantning og rekreative områder, som alt sammen bidrager til at skabe et attraktivt boligområde. Investeringen er klimasikret og medfinansieret af Aalborg Forsyning. Salget cementerer dermed Sofiendal Enge som en reel ny bydel i Aalborg, der på sigt kommer til at rumme i at 1.000 boliger”.

I pressematerialet undgår begge parter at nævne noget om den 3. Limfjordsforbindelse, som forventeligt kommer til at løbe ca. 400 meter mod vest fra byggeriet. Det må derfor antages., at ingen af parterne vægter bl.a. mulige støjgener fra den nye motorvej, som et problem i forhold til dette nærliggende byggeri. Aalborg Kommune gør opmærksom på, at der allerede er god gang i både salg og udlejning af de nuværende boliger, og dette sker på trods af en forventet motorvej i området.Kommentarer