Kære borgere – pas godt på jer selv!

11-09-2020
Sådan lød det samstemmende fra borgmester, regionsformand og politimester
Af Palle Bjørnstrup

Budskabet blev givet på et pressemøde afholdt i administrationsbygningen på Boulevarden med temaet Corona.

Og at det er et relevant budskab blev i høj grad understøttet af de sidste dages udvikling med stor stigning i antal smittede med Covid-19.

De tre myndighedspersoner fremkom ikke med nye forbud eller ændringer til Corona situationen, men påpegede at det var vigtigt, at borgerne efterlevede de allerede eksisterende instruktioner og forslag til at passe på sig selv og andre .

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen understregede bl.a. at det nu handlede om klare budskaber, og at få borgerne til at rette sig efter budskaberne bl.a. med brug af mundbind, at holde den nødvendige afstand til hinanden osv. Han talte også om ekstra tiltag, hvorfor kommunen løbende var i kontakt med Sundhedsstyrelsen, og så ville kommunen optimere partnerskaber med virksomheder og institutioner om, at tage de nødvendige praktiske foranstaltninger i forhold til Coronaen. Der vil blive afholdt møde mandag med flere af disse interessenter, ligesom man ville gå i dialog med uddannelsesinstitutioner og større planlagte arrangementer. Ligeledes ville må gå i samarbejde med boligforeningerne om en indsats mod
Corona
Generelt omtalte Borgmesteren, at vi skulle passe på vore ældre borgere. Og at vi frem for alt ikke måtte ende i en situation som den, der lige nu kunne opleves i København og Odense.

Regionsformand Ulla Astman kom ind på Corona testerne, hvilket er Regionens ansvar, og pegede på Frederikshavn, hvor man lige nu kørte et optimeret testforløb i samarbejde med Frederikshavn Kommune. Hun betonede også en glæde over et godt samarbejde med Politiet i relation til Corona indsatsen. Efterhånden havde man fået god erfaring med at teste, og ikke mindst havde man tilstrækkelig test-kapacitet i hele Regionen.
Som de seneste smittetal har vist, kan Coronaen hurtigt udvikle sig, og af testtallene fremgår at de unge udgør 25% af alle smittede. Derfor havde Ulla Astman en bøn til de unge borgere om at tænke sig godt om, bruge mundbind og holde afstand, afspritte og vaske hænder – altså igen de enkle kendte råd.
Hun kunne også oplyse, at blandt de senest 6.500 testede i Danmark var der 28 smittede nordjyder imellem.
Hun understregede også, at man gerne måtte besøge sine pårørende på hospitalet, men igen bruge omtanke, mundbind, spritte af o.s.v. og så ikke møde for mange frem på samme tid.

Politimester Anne Marie Roum Svendsen sagde, at Nordjyderne generelt er gode til at følge Politiets anvisninger, og kom derefter ind på situationen sidste fredag i Jomfru Anegade.
Her havde Politiet måttet gribe ind, da der opstod for store køer ved restaurationerne i Gaden. Politiet havde så hjulpet med at få folk væk fra Jomfru Anegade, så de gængse afstandskrav kunne blive overholdt. Samarbejdet med restauratørerne i Jomfru Anegade fungerer fint, og alle er indstillede på at tage højde for Coronaen.Kommentarer