Hasseris Grundejerforening siger NEJ til Egholmforbindelse

07-05-2021
Hasseris Grundejerforening, som har mere end 1600 hustande som medlemmer siger nu klart og utvetydigt fra overfor en Egholmforbindelse.
Af Jens Skovgaard

Hidtil har bestyrelsen henvist til at der i bestyrelsen er et klart flertal imod en Egholmforbindelse, men at man har valgt ikke at bruge dette flertal til en beslutning om foreningens holdning i sagen, selv om man tidligere har foretaget en medlemsundersøgelse, der viste et klart flertal blandt medlemmerne imod en Egholmforbindelse og for en østlig løsning.

Imidlertid har bestyrelsen nu overfor hasserisavis.dk oplyst, at Hasseris Grundejerforening er modstander af en Egholmforbindelse.

Udmeldingen kommer efter at vi i den netop omdelte papirudgave (3/2021 side 14) af hasserisavis.dk bragte en artikel om foreningens forslag om at nedgrave motorvejen i engene for at nedbringe støjgenerne for hasserisborgerne. Dette forslag blev imidlertid kategorisk afvist af Vejdirektoratet som værende teknisk umuligt at gennemføre.

Vi bad derfor bestyrelsen i Hasseris Grundejerforening ved Næstformand Thorkil Neergaard om en kommentar hertil, men nåede ikke at få bestyrelsens kommentar med i artiklen, da den først blev modtaget efter at avisen var gået i trykken.

I bestyrelsens kommentar skriver Thorkil Neergaard:
“Hasseris Grundejerforening er stadig imod en Egholmlinje og for en østlig forbindelse. Dét, Danmark og Nordjylland har brug for er en trafikløsning, hvor man opgraderer kapaciteten der hvor den vil gavne - dvs. aflaster - mest. Og det er, som Vejdirektoratet så glimrende dokumenterer, ikke via en Egholmløsning”.Kommentarer