Hasseris Grundejerforening – generalforsamling

16-04-2018
Det er nu på torsdag d. 19. april 2018 kl. 19.00 i Kirkesalen i Hasseris Kirke.
Af Palle Bjørnstrup

Dagsordenen for generalforsamlingen er den kendte, dog fremgår af indkaldelsen, at bestyrelsen til punkt 5 på dagsordenen – behandling af indkomne forslag – har et forslag om at udvide bestyrelsen fra 7 til 8 medlemmer. Dette begrundes med en større aktivitet i bestyrelsesarbejdet, og derfor ønskes tilført flere ressourcer.

Dette får formentlig indflydelse på dagsordenens punkt 6, der handler om valg til bestyrelsen.
Her bekendtgøres, at Lars Christian Nortvig, afgår efter tur, men er villig til genvalg, hvilket også gælder for Preben Eihilt og Per Studsholt. Til bestyrelsen opstilles også John Kabbel, der er villig til valg. Udvides bestyrelsen med et medlem foreslår bestyrelsen Susanne Sloth Kristensen, der er villig til valg.

Med indkaldelsen til generalforsamlingen er også fremsendt: Bestyrelsens beretning for 2017-2018 . Den vil sikkert som vanligt få et par tilføjelser eller uddybninger på generalforsamlingen, selvom den allerede beskriver et stort antal emner, som bestyrelsen har arbejdet med i det forgangne år.
Ligeledes er udsendt resultatopgørelse for 2017 samt balance for 2017. Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 23.169,00 og balancen er opgjort til kr. 1.115.98,00. Det er sikkert også en del af baggrunden for, at det indstilles, at kontingentet til Grundejerforeningen foreslås at være uændret på kr. 150,- pr. år

Generalforsamlingen plejer sædvanligvis at tiltrække et pænt antal af medlemmerne, og det bliver sikkert også tilfældet i år, som er Grundejerforeningens 125 jubilæumsår.

Efter generalforsamlingen vil Grundejerforeningen gerne være vært ved en bid brød m.v.Kommentarer