Håndværkeropgaver for millioner fremrykkes

03-04-2020
Himmerland Boligforening vil gøre sit til at holde gang i hjulene under Coronaen.
På billede: Ole Nielsen
Af Palle Bjørnstrup

I kølvandet på coronasmittens omfattende afmatning af samfundet har Himmerland Boligforening besluttet at fremrykke opgaver for flere millioner kroner.

Direktør, Ole Nielsen, fortæller: ”I første omgang drejer det sig om udendørs opgaver, hvor håndværkerne ikke er i kontakt med beboere, og hvor der ikke er smitterisiko forbundet med det, der bliver udført. Vi følger naturligvis myndighedernes anvisninger og tager alle nødvendige skridt for at beskytte både håndværkere og beboere.
I første omgang fokuserer vi på opgaver som omfugning af murværk, udskiftning af gummifuger på vinduer samt udskiftning af eksisterende og opsætning af nye hegn, og dertil kommer reparation af skure, udskiftning af havelåger, indvendig maling af festsale og gangarealer, slibning af gulve i fælleshuse og div. arbejder på de mange udearealer”.

Ole Nielsen gør samtidig opmærksom på, at de fremrykkede opgaver ikke betyder ekstra omkostninger for beboerne, fordi der er tale om ting, der allerede findes på budgettet i Boligforeningens vedligeholdelsesplaner.

Ole Nielsen uddyber: ”Vores planer for vedligeholdelse fastlægger aktiviteter, der skal udføres over en ganske lang periode. Når visse opgaver bliver fremrykket, har vi allerede sat penge til side af den husleje, beboerne betaler – og der er jo tale om opgaver, der alligevel skulle udføres, blot på et senere tidspunkt”.

Det vil også hjælpe at frigive midler fra Landsbyggefonden
Det synes der at tegne sig et flertal for i Folketinget. Der er ansøgninger for godt 18 mia. kroner hos Landbyggefonden, så det vil gøre en betydelig forskel at få dem i spil.

”Vi har i Himmerlands Boligforening to projekter til et samlet budget på 400 mio. kroner – og at få dem i spil sammen med mange andre projekter, vil efter min mening også være et vigtigt element i genstarten af samfundet”, siger Ole Nielsen.
”Men ud over disse projekter har vi flere undervejs, eksempelvis senioregnede boliger i Grindsted og Fjellerad, og det er vort håb, at Aalborg Byråd vil træffe beslutning om nye kvoter for, at vi kan komme i gang. Coronaens virkning på samfundet kunne i dette tilfælde medføre mere byggeri og dermed mere gang i samfundet.

Det handler også om at bygge fremtidens billige boliger, som ikke mindst findes i den almene byggesektor, og de skal bygges nu, så vi kan få glæde af dem i takt med det stigende behov over de kommende år”.Kommentarer