Godt nytår – og det håber vi for alle

30-12-2020
2020 blev et mærkværdigt år for alle. En løbende uvished grundet Corona har præget alt.
Af Palle Bjørnstrup

For hasserisavis.dk betyder overgangen til 2021, at avisen nu begiver sig ind i sit syvende leveår. Coronaen har også taget toppen af økonomien for hasserisavis.dk, men ikke i en størrelsesorden, der har udvirket assistance fra hjælpepakkerne, og ej heller en størrelsesorden, der forhindrer hasserisavis.dk i at udkomme i 2021. Men som virksomhed er det næsten en for spændende tid at leve i - kommer Coronaen til at indvirke i kortere eller længere tid på samfundet i 2021. Kommer virksomhederne til at fungere fornuftigt og kan forretningsgrundlaget opretholdes. Disse ting vil naturligvis hurtigt kunne influere på hasserisavis.dk, da avisens økonomi alene er baseret på indtægter fra bannere og øvrige annoncer.
Vi kan kun håbe på det bedste ligesom alle andre.

Der sker jo løbende mange spændende begivenheder i og omkring Hasseris. Senest planerne for Sorthøj, ændringerne i Gl. Hasseris af den tidligere børnehave ved Las Poulsens gård, og af den tidligere oplagsplads ved Bygaden. Ny lokalplan for område ved Bundgaardsvej, belægninger i Mølleparken til parkeringsmuligheder o.s.v.
Dertil kommer forventeligt en fortsat opgradering af Hasseris Bymidte med den påtænkte cafe i 2021, Gl. Hasseris Skoles fortsatte forbedringer af udenomsarealer, og ja hvem ved hvad der yderligere kan komme for i 2021, det er jo svært at spå om fremtiden, som det siges.

hasserisavis.dk vil gerne takke læserne både af netavisen og af de husstandsomdelte papirudgaver. Netavisen har 60-70.000 visninger pr. måned og ifølge Google Analytics 2.016
faste månedlige læsere. Papiravisen uddeles til 9.400 husstande og fra læser reaktioner har redaktionen en god oplevelse af, at avisen bliver læst. Dette understreges ved, at redaktionen efter hver udgave modtager reaktioner fra læsere, der ikke har modtaget avisen i brevkassen.
Det kan svinge fra 5 til 40 henvendelser. Det er selvfølgelig beklageligt at avisen ikke er omdelt til alle i første omgang, men modtager redaktionen klage over manglende avis indenfor den første uge efter omdelingen, efterleverer distributionen avisen.

På den anden side er redaktionen glad for disse reaktioner over manglende avis, samt ikke mindst at folk ulejliger sig med at kontakte, det viser jo, at man gerne ønsker at læse hasserisavis.dk.

Vi hører gerne fra vore læsere om stort og småt, som de måtte ønske at hasserisavis.dk kunne formidle omkring Hasseris, Kærby, Kornblomstområdet og Gl. Hasseris. Det er blot at kontakte os.

Vi ønsker alle læsere og samarbejdspartnere et godt nytår, hvor der forhåbentlig kommer styr på Coronaen, så vi igen kan få gang i alle hjulene i samfundet og få en rimelig normal hverdag.

Med venlig nytårshilsen - RedaktionenKommentarer