Gl. Hasseris Skole hædret med Grønt Flag for deres miljøindsats

21-08-2019
Tirsdag den 20. august overrakte Tina French (V), på vegne af Aalborg Kommune, Det Grønne Flag til Gl. Hasseris Skole som tegn på deres indsats for miljøet.
Af Jens Skovgaard

Overrækkelsen af Det Grønne Flag skete ved en lille ceremoni på i skolegården, hvor Jørgen Mogensen, som er skolens tekniske servicemedarbejder, takkede både lærere og elever for en flot indsats. I maj var man klar til at gå i gang, fortalte Jørgen Mogensen, og i resten af skoleåret var eleverne engageret i indsamling og sortering af affald - både på skolens området og i nærområdet. Jørgen Mogensen oplyste, at skolen i 2018 havde opgjort affaldsmængden til 31,2 tons, og at man nu var spændt på, hvor meget dette tal kan reduceres i 2019.

Tina French lykønskede elever og lærere med indsatsen og fortalte, at hun netop var hjemkommet fra en tur til Grønland, hvor hun ved selvsyn havde set den voldsomme afsmeltning af indlandsisen, som skyldes den globale opvarmning.

“Det er derfor vigtigt, at vi alle gør en indsats for et grønnere miljø”, sagde hun. “Og skal vi så ikke se at få Det Grønne Flag op?” Skoleleder Michael Sørensen var flaghejser, og til elevernes jubel blev flaget hejst, og vejer nu på skolens flagstang som bevis på at på Gl. Hasseris Skole taler man ikke kun om tingene; her handler man.

Det Grønne Flag gives som tegn på, at både elever og personale på skolen aktivt har givet deres bidrag til at skabe et grønnere miljø. På Gl. Hasseris Skole har man arbejdet med en række forskellige emner relateret til energiforbrug og affald og har dermed bibragt eleverne både viden og erfaring på, hvordan man indtænker miljø i dagligdagen.

Michael Sørensen fortæller, at i princippet kan alle skoler erhverve Det Grønne Flag. Det er Skole- og Kulturforvaltningen, der vurderer de enkelte skolers indsats for miljøet og beslutter hvilke skoler, der skal præmieres med retten til at have Det Grønne Flag vejende i flagstangen. For at beholde det, skal man hvert år opfylde nogle kriterier, som Aalborg Kommune fastsætter - og naturligvis vil vi arbejde for det, lover Michael.

Det bliver spændende at se, om det vil lykkes for Gl. Hasseris Skole at beholde deres grønne flag i årene fremover.Kommentarer