Gammel Hasseris Landsbyforening: Bevar vore grønne områder

27-05-2019

Aalborg Kommune møder nu modstand fra landsbyforeningen, som ønsker de kommunalt ejede områder friholdt for byggeri.
Af Jens Skovgaard

Mandag aften den 27. maj er der Borgermøde på Hasseris Gymnasium om sagen, og Landsbyforeningen opfordrer alle til at møde op og deltage i debatten. Gl. Hasseris Landsbyforening ser med stigende bekymring på udviklingen i landsbyen. I de senere år har man måttet konstatere en række eksempler på, at enkeltgrunde udtages af den bevarende lokalplan 05-022 Gl. Hasseris Landsby. I stedet laver man nye lokalplaner, der åbner op for nybyggeri i strid med den bevarende lokalplan.

“Fortsætter denne tendens, vil landsbymiljøet i løbet af nogle år være helt forsvundet,” siger Formand for Landsbyforeningen Lars Eric Stenbygaard: “Især gårdmiljøerne er karakteristiske for landsbymiljøet, og derfor er det vigtigt, at de ikke forsvinder. Vi er ikke modstandere af fornyelse, men den skal ske med respekt for landsbymiljøet, og udgangspunktet skal være, at vi alle skal overholde den bevarende lokalplan”.

Medens man fra Forvaltningens side har været meget restriktive, når der er tale om renovering eller nyopførelse af parcelhuse i landsbyen, så har det tilsyneladende været væsentligt nemmere, når der har været tale om større bebyggelser, og dermed fortætning af området.

I øjeblikket bygges der 24 nye huse i en tæt/lav bebyggelse på et område i den sydlige del af lokalplanområdet, og et byggeri på Bygaden 28, hvor dele af gården og den tilhørende have erstattes af boliger. Hertil kommer så en ny sag, der omfatter Bygaden 20 og 22, hvor 14 nye boliger skal bygges.

By- og Landskabsudvalget har godkendt, at en plan for hele Gl. Hasseris Landsby sendes i Fordebat. Planen udpeger dels to kommunalt ejede områder, som man påtænker at sælge, dels udpeges alle grunde over 1.400 m2, som det vil være muligt at bebygge.

“Med den voldsomme fortætning, der er sket i vort område, er det vores klare holdning, at de kommunalt ejede områder, som drejer sig om nabogrunden til Skrænthusene, samt den tidligere Materialegård og området, hvor Klokkestablen står i dag skal friholdes for byggeri”, siger Lars Eric Stenbygaard, og fortsætter: “Aalborg Kommune vil gerne fremstå som en kommune, der vægter grønne områder i byområdet, så vi synes det er et rimeligt forlangende, at man også giver os lidt grønt”.

Fordebatten er i gang, og alle har mulighed for at indsende kommentarer og forslag til den udsendte plan. Desuden afholder Forvaltningen mandag den 27. maj kl. 19.00 - 20.30 et Borgermøde på Hasseris Gymnasium, hvor Rådmand Hans Henrik Henriksen vil være til stede.

Gl. Hasseris Landsbyforening opfordrer alle beboere om at møde og deltage i debatten om landsbyens fremtidige udvikling.

Kommentarer