Forbedrede P-pladser i Mølleparken

18-11-2020
Corona situationen udvirkede frie anlægsmidler, og her er dette projekt blevet prioriteret
Af Palle Bjørnstrup

Projektet fremtræder som dagsordens punkt nr. 14 på By- Og Landskabsudvalgets møde i morgen torsdag d. 19.11.2020. Punktet er anført som et orienteringspunkt til udvalget.

De forbedrede P-pladser optræder i forbindelse med projekt trafikomlægning i og omkring Mølleparken, hvilket bl.a. har betydet ændring af kørselsretningen på Faunavej, lukning af veje, ny skiltning af handicap p-pladser og forbedrede cykelparkeringsforhold.

I forbindelse med planlægningen af nye P-muligheder i Mølleparken har der været dialog mellem Aalborg Zoo og forvaltningen, således at Aalborg Zoo har kunnet komme med bemærkninger til projektet. Med baggrund i Aalborg Zoos behov og ønske for flere P-pladser bliver der etableret bedre mulighed for parkering på Festpladsen i Mølleparken.

Der vil blive etableret 72 bilholdepladser med græsarmering, således at de bliver en integreret del af pladsen. Derudover laves yderligere midlertidig parkering, som kan benyttes i de perioder hvor P-faciliteterne er udfordret, ligesom der vil blive opsat midlertidig belysning efter behov.

Projektet forventes færdigt i slutningen af denne måned. Det fremgår af dagsordenspunktet, at muligheden for og omfanget af midlertidig parkering forbliver uændret i forhold til tidligere.

Men hvad med Festpladsens fremtid? Ender den som en stor parkeringsplads?
Aalborg Zoo er en succes virksomhed, som uden tvivl vedbliver at udvikle sig dynamisk. Fakta er, at Aalborg Zoos udviklingspotentiale er udfordret grundet sin beliggenhed, der sådan set er fantastisk. Skal man inddrage mere og mere af Mølleparken i Aalborg Zoo, den gamle campingplads er også allerede blevet til P-plads, eller kunne der være andre muligheder? Hvorfor ikke se på ændringen af Sygehus strukturen i Aalborg. Det nye hospital i Aalborg Øst bliver køreklart indenfor en kort tid, herunder Psykiatrisk hospital.
Det kunne være nu, at det ville være aktuelt at se på de nuværende hospitalsbygninger øverst langs Mølleparkvej, og lave en plan, hvor disse blev inddraget til Aalborg Zoo, der trænger til plads og P-plads.
Så ville man også opnå at bevare Mølleparken, som det flotte grønne område, det er.Kommentarer