Første spadestik til Skipperens nye hus

15-01-2020
Skipperens Idræts- og Kulturhus er nu på vej - i går gik spaden i jorden til byggeriet.
Af Palle Bjørnstrup

Der var et pænt fremmøde til ”første spadestik” på det nye hus ved Aalborg Changs klubhus på Provstejorden.
Mange fra Aalborg Chang, men også mange mennesker fra området og fra Seniorsport og Skippersamrådet, var mødt frem for at overvære den dejlige begivenhed.

Projektet har været længe undervejs, og de tre talere havde forskellige bud på tiden, indtil sidste taler næstformand i Aalborg Claus Bendtsen kunne fastslå, at Chang havde været i gang med planerne i ikke mindre end 35 år.

Første taler var Kulturrådmand Mads Duedahl, der naturligvis var glad for, at projektet nu endelig var kommet så langt, at det kunne realiseres. Projektet og dets udviklingstid var for ham et billede på, at man kunne stå sammen, holde fast i værdierne og i samhørighed og fællesskab og via godt samarbejde, kunne finde ud af noget sammen.
Der har simpelthen været nogle ildsjæle, som har villet dette projektet, og det er nu lykkedes at få bevilget 5 millioner kroner til projektet, men det gør det ikke alene, og derfor blev kulturshuset også sat i spil foruden, at der skaffet andre midler. Denne opbakning til den fælles sag har i høj grad været livgivende for at projektet nu kan gå i gang.
Rådmanden utalte en stor tak til alle de involverede gennem årene for vedblivende at arbejde for at realisere projektet og sluttede med at ønske stort til lykke med projektet, der i høj grad ville komme kommende generationer til gavn.

Næste taler var Nuuradin Hussein, der er næstformand i Sundheds- og Kulturudvalget.
Nuuradin Hussein bor selv i området, hvor den nye hal/hus er beliggende, og han ridsede op, at huset kunne komme områdets ca. 13.000 mennesker til gode i fremtiden. Der havde været diskussion om placeringen af huset i dette område, men han fandt, at dette sted på Provstejorden ved Aalborg Changs anlæg var et godt sted til placeringen, og han håbede, at hele området vil tage godt imod det nye hus og bruge det og få glæde af det samvær, som husets fremtidige funktioner ville byde på.

Den tredje taler var Claus Bendtsen, næstformand i Aalborg Chang. Han kunne fortælle, at Aalborg Chang havde arbejdet med projektet ikke i 20 eller 25 år, men i 35 år. Han glædede sig over, at man ved at gøre tingene sammen i lokalområdet nu var kommet frem til at realisere et projekt.
Hvis ikke vi havde stået sammen i lokalområdet, og her tænker jeg først fremmest på Seniorsport, Aalborg Cykel Ring, Skipper Samrådet og Aalborg Chang, som har været kernen i denne indsats sammen med mange andre i området, så havde vi ikke i dag kunnet udføre
første spadestik. Så der var tak for indsatsen og tak for samarbejdet.

Herefter tog Mads Duedahl og Nuuradin Hussein hver sin spade og stak den i jorden, og sendte et par skovlfulde jord op i luften for at vise at projektet nu er ”flyvende”.

Efterfølgende trak man ind i Changs klubhus til en snak og en forfriskning, og det lunede, da der under ceremonien udenfor var en lidt kold vind.
Og alle var særdeles tilfredse med at Skipperens Idræts- og Kulturhus nu kan blive en realitet inden længe.Kommentarer