Flere står overfor pensionsalderen

19-10-2020
23% i Aalborg Kommune er 60 år eller derover. Planlæg din ”seniorøkonomi” bedst muligt
Af Palle Bjørnstrup

Afdelingsdirektør Michael Thoft, Nordjyske Bank i Hasseris siger: ”Det vil være klogt at planlægge tingene. Står man overfor inden længe at skulle på pension, eller er man allerede på pension, er det en rigtig god ide at lave en økonomisk planlægning – og her hjælper vi gerne med råd til den enkelte”.

I takt med at ældres formue er stigende, og at en gennemsnitlig person over 60 år har en formue på 2,5 millioner kroner, ifølge tal fra Danmarks Statistik, er der nemlig langt flere opsparede midler til rådighed, den sidste del af levetiden, og her er det ikke ligegyldigt hvordan man griber det an.

Afdelingsdirektør Micahel Thoft siger: ”Det er vigtigt at man skelner mellem de forskellige formuetyper, man måtte have stående, såsom aktier, bolig, pensionsordninger og måske et fritidshus. De er hver især underlagt forskellige skatteregler, og det er langt fra ligegyldigt, hvilke midler man først tager i brug, når det gælder pensionen”.

Han kommer her med sine 5 bedste råd til en nedsparingsplan, så man får mest muligt ud af sin samlede formue og pensionen.

1. Afdæk dine behov. Vil du rejse, købe sommerhus eller autocamper eller noget helt tredje. Det er vigtigt på forhånd at forholde sig til, hvordan man ønsker at leve i den tredje alder.
2. Få styr på skattereglerne. Der findes et hav af dem, og det gør det ikke lettere. I ned- sparingsplanen skal det gøres i den rigtige rækkefølge, så man bl.a. får det optimale ud af efterlønnen og folkepensionen, og evt. øvrige pensionsformer.
3. Brug pengene i den rigtige rækkefølge. Ifølge Michael Thoft bør man som udgangspunkt bruge sin almindelige opsparing først. Dernæst skal man kigge på evt. livsvarige pensioner og ratepensioner. Her skal man være opmærksom på den grænse, der giver modregning i folkepensionens pensionstillæg.
4. Læg en investeringsstrategi. Når nedsparingsplanen er udarbejdet, og man har fastlagt rækkefølgen for, hvornår de forskellige formuetyper skal bruges, kan man med fordel lave en investeringsstrategi, lyder rådet fra Micahel Thoft. Nedspringsplanen giver et overblik og tidshorisonten og sammen med risikovilligheden er det afgørende faktorer når der skal investeres.
5. Planlæg evt. generationsskifte. Det er ikke alle pensionister, der når at bruge hele formuen. Vil man derfor videregive den på de mest fordelagtige betingelser, er det en god ide at inddrage arveplanlægning, som et led i kæden.
Mange vælger at give deres arvinger et årligt arveforskud på op til 67.100 kr. for dermed at reducere arveafgiften. Hver ægtefælle kan give 67.100 kr. til både børn, børnebørn og oldebørn.
Derudover peger Michael Thoft på, at man med fordel skal være opmærksom på, at den formue man ikke selv får brugt, lander det rigtige sted. Hvis ikke der er lavet testamente, bestemmer den til enhver tid gældende arvelov nemlig, hvor formuen ryger hen. I den forbindelse skal man også være opmærksom på, hvor formuen fra dødsboet lander. Pensionsordninger kan gå helt uden om boet og direkte til den eller de personer, der er begunstiget i pensionsordningen. Den del af formuen bliver således ikke fanget af arveloven eller et testamente.

”Der er mange og store spørgsmål omkring pension og formue, og vi hjælper gerne i Nordjyske Bank i Hasseris”, slutter afdelingsdirektør Michael Thoft.Kommentarer