Fem veje til større mobilitet i Aalborg

20-02-2019
Formanden og næstformanden i Erhverv Norddanmark har fokus på Aalborg Kommunes oplæg til mobilitet.
Af Palle Bjørnstrup

Formand Steen Royberg peger på fem områder, hvor der, ud fra en erhvervsmæssig betragtning, bør være særligt fokus, og det er: Trængsel, Intelligente Trafiksystemer, Parkeringshuse, Mobility as a Service samt Autonom Transport.

Han uddyber: ”Når det gælder trængsel, er der fra erhvervslivets synspunkt behov for betydelig bedre fremkommelighed – uanset om det gælder den enkelte medarbejders vej til og fra arbejde eller transport af gods til og fra virksomhederne. Der er ingen tvivl om, at +Bus vil være en betydelig gevinst, når det gælder fremkommelighed, men denne løsning kan ikke afhjælpe alle udfordringer i relation til trængsel. Det handler også om at kigge på fleksible mødetider, samt f.eks. at påvirke bilisterne, så vi får øget antallet af personer i den enkelte bil.”

Næstformand Rasmus Haugaard siger om Intelligente Trafiksystemer: ”Der er i de senere år, blandt andet på Aalborg Universitet, forsket betydeligt i udvikling og forbedring af intelligente trafiksystemer. Derfor mener vi, at det skal indarbejdes i ethvert infrastrukturprojekt, så vi med teknologiens hjælp kan få mere fremkommelighed i forbindelse med vejbaneskift, intelligente tavler til simpel trafikregulering og fartjustering samt påvirkning af trafikanterne ved hjælp af RDS-budskaber.

Om parkering melder Erhverv NordDK, at i det centrale Aalborg er der en ganske fornuftig mængde p-pladser, bl.a. i P-husene. Centralt er opfattelsen, at det handler om flere p-pladser ved Gåsepigen og Sygehus Nord og noterer sig, at udbuddet af de samlede arealer ved Sygehus Nord og Gåsepigen indeholder pligt til at opføre et P-hus med betydelig kapacitet. Ligeledes bør P-huset ved Aalborg Kongres & Kultur Center udbygges, ligesom det vil give mening med flere P-pladser ved Gigantium. Endelig bør der etableres P-pladser på offentlige arealer ved større trafikknudepunkter.

Når talen er Mobility as a Service henviser foreningen til, at der i Aalborg allerede er adskillige eksempler på delebilsordninger, bl.a. i det østlige Aalborg.

Og så er der Autonom Transport. Her er de første skridt taget med førerløs bus på Astrupstien og tiltaget med førerløs færge på Limfjorden. ”Her er der mulighed for at markere sig betydeligt både nationalt og internationalt. Det bør vi være meget opmærksomme på, da det har landspolitisk bevågenhed, og fordi autonom transport vil kunne medvirke til at løse væsentlige infrastrukturordninger,” slutter Steen Royberg.Kommentarer