Fejl i artikel om urimelig byggesagsbehandling

19-11-2018
I hasserisavis.dk nr. 6 på papir, der netop er omdelt, manglede sidste del af artiklen på side 10.
Foto: Skellet mellem Skomagergyden 3 og 5 med det omstridte køkkenvindue
Af Jens Skovgaard

Vi bringer her den sidste del af artiklen om: Urimelig byggesagsbehandling. Uheldigvis røg en del af artiklen ud, da papir avisen skulle endeligt ombrydes. Det var således en teknisk/menneskelig fejl, som vi selvfølgelig beklager. Vi starter med det afsnit, hvor det gik galt:

Imidlertid har Lars Milling allerede i sit svar d. 27. august været inde på, at man ved projektets opstart var inde på den mulighed. Men bl.a. det forhold, at det ville medføre at placeringen af en carport i det vestlige skel ville medføre væsentlig større gener i.r.t. naboens køkkenvindue gjorde, at man gik væk fra den løsning igen.

Og her er så fortsættelsen:
Sagsbehandleren forlanger endvidere, at skel mod naboen i nr. 5 opmåles af en Landinspektør, en udgift som Lars Milling skal afholde. Det får han gjort i løbet af de følgende par uger, hvorefter han indsender nye tegninger med opmålte skel, som afviger ganske få cm fra de hidtil anvendte. Imidlertid fordrer man, at naboen skal godkende opmålingerne, hvilket sker d. 22. oktober, hvorefter han sender det underskrevne måleblad og erklæring til Forvaltningen. Den 24. oktober kræver sagsbehandleren yderligere mål på tegninger. Lars Milling tilføjer de ønskede mål, og sender de reviderede tegninger samme dag.

Efter en indledende dialog med Lars Milling besøger hasserisavis.dk Lars og Diana den 23. oktober i deres hjem. Det er sidst på eftermiddagen, så mørket er så småt ved at sænke sig. Et første indtryk bekræfter Lars Millings bekymringer for at bo i huset. Lyset over spisebordet går pludselig ud, og Lars fortæller, at vinduet i stuen mod gården ikke kan åbnes, fordi muren har sat sig, og nu står på rammen. Medens Lars og jeg taler om hans byggesag, dækker Diana bord i den anden ende af spisebordet, så den mindste på 1 år kan få sin aftensmad. Nabohuset står ganske rigtigt næsten og læner sig op ad Lars og Dianas hus, men sådan er de jo oprindeligt opført, og i øvrigt kræver lokalplanen, at et nyt hus skal have samme placering. Det nye hus vil dog ikke komme så tæt på naboen, og da nybyggeriet opføres uden udhæng, vil det ”overlap”, der næsten er i dag, forsvinde. Alt i alt bekræfter besøget den opfattelse, som både grundejerforeningerne og alle øvrige naboer har givet udtryk for, nemlig at der er tale om et veldisponeret byggeri, der opfylder alle intentionerne i den bevarende lokalplan for Gl. Hasseris Landsby.

Umiddelbart efter besøget fremsender hasserisavis.dk begæring om aktindsigt i byggesagen, idet vi gerne vil have lejlighed til at se sagens akter. Den 25. oktober bekræfter sagsbehandleren vor begæring, og meddeler samtidig, at man forventer at give byggetilladelse ”dagen efter eller mandag”.

Lørdag d. 27. oktober kan Lars Milling overfor os bekræfte, at han nu har modtaget byggetilladelsen. Han forventer at gå i gang med nedrivningen i begyndelsen af december, og at byggeriet kan påbegyndes, når frosten går af jorden. I byggeperioden flytter familien til et lejet hus i nærheden. Han forventer, at familien kan flytte ind i deres nye hus omkring 1. december 2019, da han selv planlægger at lave en del af det indvendige arbejde. Om alt går vel, kan familien således glæde sig til at fejre julen næste år i deres nye hus.
Kommentarer