Enhedslisten kræver alternativer inddraget i VVM-undersøgelse af Egholmforbindelse

17-06-2019
Enhedslisten mener, at Byrådet vil være på kant med loven, hvis det ikke inddrager en udvidelse af den nuværende tunnel i den kommende opdatering af VVM-rapporten.
Af Jens Skovgaard

På byrådsmødet mandag den 17. juni skal Byrådet behandle en indstilling fra By- og Landskabsudvalget vedr. godkendelse af en bevilling på 2,5 mio. kr. til en opdatering af den VVM-redegørelse for den 3. Limfjordsforbindelse, der oprindeligt blev lavet tilbage i 2011. Baggrunden er den trafikaftale, som Regeringen og Dansk Folkeparti indgik i marts 2019. Aftalen omfatter investeringer på i alt 110 milliarder kroner - en aftale som mange vil huske for sagen om omfartsvejen ved Mariager. Af aftalen fremgår, at Aalborg Kommune skal betale halvdelen af den aftalte opdatering af VVM-redegørelsen, altså et beløb på 2,5 mio. kroner.

Imidlertid mener Enhedslisten med henvisning til Vejloven, at man er forpligtiget til at inddrage mulige alternativer i undersøgelsen. Per Clausen, der er gruppeformand for Enhedslisten i Aalborg Byråd udtaler: “Alternativer skal inddrages i revisionen af VVM undersøgelsen. Det kræver lovgivningen, og det vil derudover være åbenbart urimeligt ikke at gøre det. Borgerne har krav på at lovgivningen overholdes, og at der foreligger en aktuel og retvisende analyse af konsekvenserne af de forskellige løsninger."

Enhedslisten er fortaler for, at der ikke investeres yderligere i motorveje af klima og miljømæssige årsager, men Per Clausen mener, at når så mange er fortalere for et tredje tunnelrør, vil det være rigtigt også at tage denne løsning med i vurderingen. Herudover skal det såkaldte 0- og 0+ alternativ, som indeholder forskellige forbedringer af den nuværende tunnel medtages i VVM-opdateringen.

I en pressemeddelelse henviser Per Clausen til Vejlovens paragraf 17g, hvori der står:
a. Miljøkonsekvensrapporten skal være fuldstændig og af tilstrækkelig høj kvalitet.
Stk. 2. Miljøkonsekvensrapporten skal mindst omfatte:
    4) en beskrivelse af de rimelige alternativer, som Vejdirektoratet har undersøgt, og som er relevante for projektet og dets særlige                       karakteristika, og en angivelse af hovedårsagerne til den valgte løsning under hensyntagen til projektets indvirkninger på miljøet

I sin begrundelse anfører Per Clausen bl.a. følgende: “Det er vel ikke hensigtsmæssigt at undersøge et projekt uden at medtage alternativer, hvis der er risiko for, at det får lav samfundsmæssig forrentning. I så fald bør enhver tilhænger af en 3. Limfjordsforbindelse da ønske, at man hurtigst muligt får afdækket, om alternativer kan opnå højere forrentning evt. til en lavere anlægspris og om vi dermed kan klare os bedre i konkurrencen om statslige midler til infrastruktur.”Kommentarer


Kirsten Reenberg 18. juni 2019 01:37
Støtter helt klart Clausens indlæg. Som borger er man ikke tryg ved, at der åbenbart ikke må ændres på Plan om linje over Egholm. Ligger der en skjult dagsorden bag. Er dette TKL’s manifest for sin tid som borgmester, som han ikke vil gå glip af.
Søren Højbjerg Madsen 18. juni 2019 22:11
Mads Duedahl fra V udtalte på byrådsmødet d. 17.6.2019 at den 3. Limfjordsforbindelse er ”Den vigtigste og største investering I nyere tid I den Nordjyske infrastruktur”.

I så fald er det da forholdsvis bekymrende at blot Enhedslisten, dvs. 2 ud af byrådets 29 medlemmer finder det relevant at sikre, at det ikke kun bliver en stor investering, men også en god og klog investering, og at man følger vejlovgivningen og undersøger mulige alternativer til en Egholmforbindelse her næsten 10 år efter arbejdet med den seneste VVM redegørelse. Der er trods alt sket temmelig meget i Nordjylland og Aalborg siden 2010.

Aalborg byråd er tilsyneladende styret og forblændet af frygten for ikke at få en forbindelse, at man ikke blot vil bidrage med 600 mio. kommunale kr. til et statsligt projekt, men også er parate til at forsøge at tilsidesætte lovgivning og al sund fornuft ift, at sikre man får den løsning der løser de trafikale udfordringer bedst.

Det er pinligt, provinsielt og slet ikke godt nok!