En ny bro for cykler og gående skal skabe bedre forbindelse mellem Nørresundby og Aalborg

11-09-2019

Af Jens Skovgaard

Af en artikel på byensejendom.dk fremgår, at Real Dania nu skyder 350.000 kr. i en forundersøgelse af en ny broforbindelse mellem Stigsborg og Aalborg.

Broen skal være en oplukkelig gang- og cykelbro, som dermed bliver en østlig pendant til den nuværende Kulturbro på Jernbanebroen.

En ny oplukkelig bro over Limfjorden kan øge cykel- og gangtrafikken, og på den måde bidrage til en bedre sammenhæng mellem Nørresundby og Aalborg.

Det er særdeles positivt, at vi nu kan gå i gang med forundersøgelserne. Det vil give os et teknisk, økonomisk og byplanmæssigt beslutningsgrundlag for en ny cykel- og gangbro over fjorden. Succeskriteriet for undersøgelserne er, at de skal bidrage til at minimere usikkerhederne omkring anlægs- og driftsøkonomien, og at de positive såvel som negative konsekvenser kan fastslås, siger Anton Hessellund, direktør i Stigsborg P/S, der er ejet af Aalborg Kommune, PFA Ejendomme og A. Enggaard.

Forundersøgelsen gennemføres i et samarbejde mellem Realdania, Aalborg Kommune og Stigsborg P/S og forventes at forløbe året ud. Undersøgelsen skal efterfølgende bruges som beslutningsgrundlag for det videre forløb – dels for bestyrelsen i Stigsborg P/S og dels for Aalborg Byråd.
Den samlede anlægssum for broen har tidligere været vurderet til 300 millioner kr. som planlægges finansieret af private og offentlige aktører samt eventuelle bidrag fra private fonde.

Prisen for broen er i sagens natur større i forhold til da Kulturbroen blev etableret, da den jo ikke kan hægtes på et bestående fundament.

Men den succes, som Kulturbroen har været og er, betyder vel, at man kan få en rigtig god retningspil for brugen af en sådan cykel- og gangbro ved at læse på trafiktallene fra Kulturbroen.
Med den udbygning, der sker i det Østlige Aalborg og ikke mindst den fremtidige udvikling af Stigsborg området, er tanken om en sådan bro absolut befordrende for trafikken i sin helhed, ligesom miljøpåvirkningen vil være minimal, når broen er bygget.

Der burde udskrives en konkurrence om navn til den nye bro, det kunne være med til bedre at anskueliggøre, hvilken ny bro man taler om.Kommentarer