Digitalt borgermøde om kommunens budget

16-09-2020
Grundet Covid-19 holder kommunen Borger- møde over nettet, hvor man kan debattere budgettet
Af Palle Bjørnstrup

Det sker mandag d. 19. September kl. 19.00 – her kan borgerne debattere med politikerne om, hvad de synes pengene i budget 2021-2024 skal bruges til.

Og der er meget at tage fat på. Nye børnehaver til de mange små børn, nye plejehjem til de markant flere ældre. Flere grønne jobs og mere natur i byen. En ny cykel- og gangbro over Limfjorden. Klimainvesteringer for 140 mio. kroner over de næste fire år.

Magistraten er kommet med deres forslag til. Hvad pengene skal bruges til. Nu vil Aalborg Byråd gerne debattere og høre borgernes mening på et digitalt borgermøde.

Og her er det at Covid-19 spiller ind på mødeformen. Kommunen vil gerne nå ud til så mange borgere som muligt, men vi er nødt til at passe på hinanden i disse tider, så derfor den digitale løsning.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen siger: ”Vi håber, at det digitale borgermøde kan få mange borgere med og blive til en succes frem for at gå og være kede af, at vi ikke kan mødes. For det kan vi ikke ændre på. Sidste år samlede vi 300 borgere i universitetsbygningen CREATE. Nu håber vi, at endnu flere deltager digitalt. Det er i hvert fald lettere for bl.a. småbørnsforældrene og borgere ude i oplandet at deltage hjemme fra sofaen eller kontoret, så vi håber, at det bliver en succes”.

Politikerne i Aalborg Byråd er samlet i byrådssalen, når det digitale borgermøde går i luften kl. 19 mandag, og journalist Line Gertsen er ordstyrer.

Borgerne kan følge med på www.aalborg.dk og stille spørgsmål via www.facebook.com/aalborgkommune eller aalborg.dk/kommunekassen

Borgerne har siden Magistratens Budgetforslag blev præsenteret i slutningen af august kunne komme med input til, hvad de synes pengene skal bruges til og de forslag vil også blive bragt i spil.Kommentarer