Det hedder stadig Nordjyske Bank, Hasseris

08-06-2018
Aktionærerne i både Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank har besluttet at fusionere.
Af Palle Bjørnstrup

Der bliver en fælles fremtid, idet de to banker i udgangspunktet har samme forretningsmodel, nemlig at det lokale og kunderne skal være i centrum.
Det lokale bliver bl.a. understreget ved, at man i Nordjylland opretholder profilen Nordjyske Bank og yderligere, at faklen i Nordjyske Banks logo fremover også vil indgå i Ringkjøbing Landbobanks profil. Ringkjøbing Landbobank er dog den fortsættende virksomhed.

Fusionen mellem de to banker er også rimelig enkel, da begge institutter har samarbejdet på forskellige fronter i mere end 25 år, og bl.a. anvender man samme IT-systemer, således at kontonumre, depotnumre og betalingsaftaler, ligesom pinkoder, passwords og nøglekort til netbank og mobilbank kan køre videre uændret. Så en masse administrative arbejder er allerede på plads, og er med til at forenkle fusionen på mange måder.

Det kommer ikke kun til fortsat at hedde Nordjyske Bank, Hasseris – alle de øvrige nordjyske afdelinger kommer til at fortsætte. Det bliver primært på lederniveau og i de administrative funktioner, at der er overlappende elementer. Hvor meget det kommer til at betyde rent medarbejdermæssigt, er ikke endnu bekendtgjort, men det er forventeligt, at der i sagens natur skal ske forenkling, også ud fra et driftsøkonomisk perspektiv.

På ledelsesniveau vil der også ske en vis tilpasning. Den nye banks repræsentantskab vil udgøre 39 medlemmer, her vil Nordjyske Bank få 12 af disse. Det hidtidige repræsentantskab vil få plads i et nyt lokalråd for Nordjylland. I den nye bestyrelse vil Nordjyske Bank få 3 ud af 8 pladser, og Nordjyske Banks nuværende formand Mads Hvolby, vil blive en af to næstformænd i Ringkjøbing Landbobank.

Nordjyske Banks hidtidige administrerende direktør Claus Andersen og viceadministrerende direktør Carl Pedersen vil blive en del af den fire mand store direktion, hvor Ringkjøbing Landbobanks nuværende administrerende direktør, John Fisker, er administrerende direktør.

På den måde, som fusionen er blevet konstrueret, er det lige før, at man kan betegne det som: Business as usual – men det kommer den nye fusion selvfølgelig til at skulle bevise. Det vil vise sig, om der er et fællesskab mellem Vestjyske og Nordjyske værdier og holdninger omkring det at drive bank.Kommentarer