Det er for dårligt Aalborg Kommune

26-07-2019
Grimme huller i navnkundig fortovsbelægning fra 1933 på Vesterbro i Aalborg.
Af Palle Bjørnstrup

Vesterbros nuværende linjeføring så dagens lys i 1933, da der skulle etableres en lige forbindelse gennem Aalborg til den nye Limfjordsbro. Dette indebar også nybyggeri langs store dele af den nye linjeføring.
Linjeføring blev også reguleret med den nye jernbanebro på Vesterbro, der også har tilkørsel fra henholdsvis Prinsensgade og Hasserisgade.

På denne togviadukt og et stykke ned ad Vesterbro og de to tilstødende gader blev der dengang etableret en belægning med skråstillede hårdt brændte mursten, som stadig kan opleves den dag i dag.

Imidlertid fremtræder denne smukke belægning i dag med store sorte pletter i form af reparationer udført med asfalt. Hvilket i den grad skæmmer den flotte belægning.

Det siger sig selv, at 86 års slid på en belægning sætter sine spor. Nogle mursten er sikkert knækket undervejs grundet belastning af køretøjer som f.eks. flyttebusser, som har været nødvendigt at anbringe her, da trafikken på Vesterbro gør det uhensigtsmæssigt at parkere på selve gaden.

Man kunne have håbet på, at Aalborg Kommune kunne udvise en nødvendig faglig stolthed til at vedligeholde belægningen med hårdtbrændte mursten istedetfor blot at hælde asfalt på de steder, hvor der af en eller anden årsag er sket skade på belægningen.

Kigger man nøjere efter, kan man konstatere, at der også er gjort behjertede forsøg med gule klinker. Men igen tyder det på manglende faglighed, da disse klinker kun har den halve tykkelse i forhold til de gamle mursten og derfor hurtigt brydes ned eller går itu.

En belægning, der for 95% vedkommende har klaret 86 års slid, må fortjene den største opmærksomhed. De mange års slid beviser, at det er et udmærket materiale til formålet, og derfor virker det underligt, at Aalborg Kommune ikke kan hjemkøbe relevante hårdt brændte mursten til at reetablere de skader, der uvægerligt vil opstå – og det er vel ikke anderledes end at kommunen trods alt må have brolæggere ansat, som kan få lejlighed til at demonstrere deres faglighed på feltet.

Asfalt koster også og skal trods alt også udlægges, så det burde heller ikke være et spørgsmål om økonomi.

Så derfor, Aalborg Kommune, sæt lidt energi ind på at beholde et historisk og flot særpræg på navnkundige Vesterbro. Intakt så det stadig kan fremtræde som den historiske og særlige belægning, det er.Kommentarer