Det endelige slag om fortætningen af Gl. Hasseris Landsby

26-04-2019
By- og Landskabsudvalget har besluttet at gennemføre en fordebat om en samlet plan for udbygning af Gl. Hasseris Landsby. Planen sendes i høring i perioden 29. april og frem til 26. maj.
Af Jens Skovgaard

På By- og Landskabsudvalgets møde den 25. april blev en ny lokalplan for Bygaden 20 godkendt. Som et underpunkt hertil besluttedes det at sende en plan for samtlige områder i Gl. Hasseris Landsby som kan bebygges i offentlig høring - eller fordebat, som det kaldes i det kommunale sprog.

I planen indgår to områder, som Aalborg Kommune selv ejer. Det drejer sig om nabogrunden til Skrænthusene, og området i den sydlige ende af Bygaden, hvor bl.a. en tidligere grusgrav og det grønne område, hvor Klokkestablen i dag står. Desuden indgår 10 grunde, som er større end 1.400 m2. Blandt dem er Søndergård.

Det fremgår ikke af planen, hvor mange boliger, der vil kunne opføres på disse områder, men en forsigtig vurdering er, at der vil kunne opføres mindst 100 nye boliger som tæt/lav bebyggelse.

By- og Landskabsforvaltningen inviterer borgerne til at indsende deres kommentarer til planen indenfor den 4 ugers periode, der er afsat til debatten.

Derudover synes der ikke at være lagt op til dialog med borgerne, f.eks. i form af et borgermøde om sagen.

Med fordebatten har politikerne endelig meldt klart ud om deres intensioner med Gl. Hasseris Landsby. Hidtil har man valgt ‘Salamimetoden’ ved at udtage én grund ad gangen som man så har lavet en lokalplan for. Dermed har man successivt gradvist tilladt en fortætning af området, som i dag er omfattet af en samlet, bevarende lokalplan 05-022. Med hver enkelt ny plan er trafikpresset samtidig forøget, men hver gang har man kunnet afvise problemet med at den enkelte plan ikke medførte en betydende forøgelse af trafikken i Bygaden.

Men nu har man åbenbart valgt at lægge alle jetonerne på spillepladen, og satse på at modstanden mod fortætning ikke bliver større end, at man kan få det endelige grundlag for at fortætte hele Gl. Hasseris Landsby godkendt, og dermed bane vejen for at fremtidige planer blot kan godkendes med henvisning til, at beboerne har godkendt den overordnede plan.Kommentarer