Det blev en kanon-dag. 65 salutter i alt!

09-09-2020
Aalborg Kanonlaug fjerede 25 års jubilæum med maner ved flagspillet på havnefronten
Af Palle Bjørnstrup

Aalborg Kanonlaug fik en festdag i anledning af 25 års dagen for Kanonlaugets start, der skete
ved en stiftende generalforsamling i 1995 på hedengangne restaurant Kompasset i Vestre Bådehavn. Da Kompasset blev nedlagt flyttede lauget til kælderen under den daværende Ellen Marsvins Vinstue og 2002 til de nuværende lokaler under Limfjordsbroen, hvor Goliath Bugserselskab havde domicil i mange år.

I 2007 da Havnepromenaden blev til, foreslog Aalborg Kanonlaug, at man gerne ville rejse en flagspilsmast på havnepromenaden ved siden af Limfjordsbroen. Denne mast er over året løbende i brug, når Aalborg Kanonlaug gennemfører deres Aalborg Honnør, hvor der bl.a. gøres honnør for Aalborg med en salut bestående af 3 på hinanden følgende kanonskud, et såkaldt ”Dansk løsen”. Ligeledes er flagspillet bl.a. i brug ved Tall Ships Race og Aalborg Regattaen og når der er karneval i byen.

En del af Kanonlaugets 41 brødre mødte ind fra morgenstunden, og kl. 10.00 blev der på Honnørkajen afgivet 12 salutter for Aalborg Citys store tiltag: ”Aalborg i Rødt”, der startede denne dag. De 12 salutter symboliserede at nu var der åbent for 12 timers handel i Aalborgs butikker.

Kl. 11.00 startede en reception for indbudte gæster i kanonlaugets lokaler. Disse gæster oplevede derefter kl. 12.00 Aalborg Honnøren med et dansk løsen, tre salutskud.

Men festlighederne var ikke slut endnu. Aalborg Kanonlaug havde i anledning af 25 års jubilæet inviteret Blokhus Kanonlaug, som Aalborg Kanonlaug er fadder til, samt Himmerlands Saluteringslaug til at medvirke i en stor jubilæumssalut, der skulle gennemføres med 2 x 25 salutter.
Kl. 17.45 begyndte Aalborg Pipeband med festlig sækkepibemusik, som optakt til dette.
25 kanoner fra de tre kanonlaug blev ladt, og de første 25 salutter for de forgangne 25 år blev afgivet. Mens Aalborg Pipeband igen underholdt blev kanonerne ladt på ny, og der blev afgivet yderligere 25 salutter for fremtiden. Og på trods af en afstand på ca. 600 meter gav skuddene
herlige genlyde fra bygningerne på den anden side fjorden.

En festlig dag med i alt 65 salutter sluttede med en fælles spisning for de tre kanonlaug.Kommentarer