Det Grønne Uddannelsesrum i Aalborg

19-08-2019
Et nyt tiltag i Bæredygtighedsfestivalen skal samle ungdomsuddannelserne på tværs.
Af Palle Bjørnstrup

Det er Aalborg Kommune, der i samarbejde med UNYA (FN Ungdom Aalborg), ILoveGlobalGoals og en række virksomheder, foreninger og bevægelser, der har skabt et uddannelsesrum for unge på ungdomsuddannelser, hvor bæredygtighed kan komme i øjenhøjde og inspirere til handlinger, involvering og karrieremuligheder.

Lis Rom Andersen, projektleder for Grøn Omstilling, fortæller: ”at netop den unge målgruppe rummer mange muligheder. ”Det Grønne Uddannelsesrum” er kort fortalt det sted, hvor bæredygtighed bliver nærværende og relaterbart, og hvor vi får mulighed for at gøre FN´s 17 verdensmål til hverdagsmål. Vi oplever, at unge er meget optagede af klimaet og måske også frygter, at manglende handling kan have konsekvenser for deres fremtid. Det er derfor en vigtig udfordring, vi tager op”.

Det Grønne Uddannelsesrum strækker sig over 2 dage, hvor de unge får lov at arbejde med cases fra forskellige virksomheder, opnår viden og indsigt om bæredygtige handlinger i hverdagen og har mulighed for at deltage i fællesskaber med bæredygtighed som omdrejningspunkt.

Alle ungdomsuddannelser i Nordjylland var inviteret og på trods af, at festivalen først starter i midten af september, blev pladserne til Det Grønne Uddannelsesrum hurtigt fyldt.

”Bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål bidrager til den eksisterende undervisning på ungdomsuddannelserne og rummer viden, som både er teoretisk og praksisnær. Derfor så vi også hurtigt mange interesserede klasser – også flere end vi har plads til. Vi har 670 tilmeldte unge, og der er desværre den grænse, vi har i år som pilotprojekt”, og hun tilføjer, at det unikke samarbejde mellem virksomheder, kommune, foreninger og bevægelser også er med til at gøre Det Grønne Uddannelsesrum attraktivt for ungdomsuddannelserne.

Det nye tiltag er støttet af Spar Nord Fonden med 145.500 kr.

Bæredygtighedsfestivalen kan opleves fra d. 11.-14. september 2019 i Aalborg.Kommentarer