Der skal 2-rums stuer til på plejehjemmene!

10-11-2021
Det er en af de visioner, jeg vil kæmpe for i Seniorrådet, hvis jeg bliver valgt igen, siger Hanne Richter
Af Palle Bjørnstrup

Jeg har nu været med i Seniorrådet i 4 år siger Hanne Richter, og hvor har det været lærerigt.
Hele senior- og ældreområdet er en vældig mundfuld, men nu føler jeg mig klædt på, og derfor bedre rustet til arbejdet i Seniorrådet.

Meget af Seniorrådet arbejde består i at diskutere og tage stilling til div. rapporter om forskellige tilstande i ”systemet”.
Derfor er min holdning, hvis jeg bliver valgt, at jeg satse på at få flere visioner ind i diskussionerne om hvorledes vores plejehjem kan/skal være i fremtiden, og der skal være en vision for hvordan vi vil behandle vore ældre og hvilke forhold og tilbud, vi kan give dem, så de kan være glade og tilfredse i størst muligt omfang. Og det skal være målbare visioner.
Jeg mener også, at der skal være større fleksibilitet. Og bl.a. derfor siger jeg, at der er behov for 2 rums stuer, for at højne livskvalitet hos beboerne. Jeg mener også, at vi skal have en vision om ældrevenlige bofællesskaber for der igennem at skabe bedre oplevelsesmuligheder for beboerne, og dermed igen livskvalitet.

Seniorrådet bør naturligvis løse de ”skal” opgaver, der kommer op i rådet, men der skal være
plads til at tænke nyt.

Noget andet jeg også er blevet bevidst om, siger Hanne Richter er de tilskud, der gives til at bygge ældreboliger.
Her får kommuner i hovedstaden kr. 31.190 pr. kvm. i tilskud, og f.eks. Århus, Holbæk, Næstved og Faxe kommune får kr. 27.390,- pr. kvm., Odense, Silkeborg og Kolding f.eks. kr. 25.990,- pr. kvm. og Aalborg - ja vi glider ind under provinskommuner der kun får kr. 24.600,- pr. kvm.
Det er da en tåbelighed, jeg vil arbejde på at få ændret. En forskel på 3-6.000 pr. kvm. virker helt forkert, så meget billigere kan det umuligt være at bygge i Aalborg, og for mig er de færre penge lig med dårligere kvalitet eller muligheder.

Noget andet jeg også vil arbejde på at forstærke, er samarbejdet mellem Seniorrådet og Ældreudvalget i Aalborg Kommune. Vi arbejder med det samme område, og jeg mener, at vi
kan styrke hinanden gennem et godt samarbejde og det gælder ikke mindst, når der skal diskuteres visioner.

Endelig mener jeg, at der også skal være fokus på gode forhold for medarbejderne og lederne i plejesektoren, så de bedst muligt er i stand at udvise omsorg, empati og respekt for de ældre, de har med at gøre. Og jeg ved, at det er krævende opgaver, de bliver udsat for, så derfor skal der være fokus på medarbejderne til enhver tid med tilstrækkelig opbakning og uddannelse, så de er bedst muligt udrustet til deres daglige arbejde.

Men det er jo vælgerne, der afgør om jeg kan komme til at præge udviklingen i Seniorrådet m.v., så derfor håber jeg naturligvis, at jeg kan få de fornødne stemmer, så jeg kan være med.

Nu har jeg ihvertfald forsøgt at redegøre for nogle af mine holdninger til området, så folk bedre ved hvem de stemmer på til Seniorrådet – jeg er klart parat til at hjælpe, slutter
Hanne Richter.Kommentarer