Danmarks grønne testcenter = Aalborg!

10-07-2019
Det er den ambition, som Aalborg Kommune, Aalborg Forsyning og Aalborg Havn melder ud.
Af Palle Bjørnstrup

Planen er, at det er området omkring Nordjyllandsværket i Vester Hassing, der skal danne rammen om et nationalt testcenter inden for fremtidens vand- og energiløsninger. Testcenteret skal fremme de grønne løsninger, som vores bæredygtige fremtid skal bygge på.

Derfor har Aalborg Forsyning, gennem en aftale med Aalborg Havn, sikret sig rådighed over et areal i forbindelse med Nordjyllandsværket, og her er ambitionen, at det i fremtiden skal rumme et nationalt testcenter for fremtidens løsninger på vand- og energiområdet.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen siger: ”I Aalborg Kommune tænker vi allerede i dag grønne løsninger, og at have fokus på bæredygtighed har i mange år været en fast del af Aalborgs DNA. Alene dét giver en solid platform til at bygge sådant testcenter på. Læg dertil, at Aalborg Universitet og erhvervslivet står klar i kulissen til at indlede et tæt samarbejde med Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning om at skabe fremtidens løsninger på vand- og energiområdet. Netop derfor mener jeg, at Aalborg er en oplagt placering til et nyt nationalt grønt testcenter, som med den nye regerings ambitiøse klimamål formodentlig er kommet et skridt nærmere en realisering”.

Han suppleres af Lasse P.N. Olsen, bestyrelsesformand for Aalborg Forsynings Energidivision: ”Området omkring Nordjyllandsværket er en oplagt placering, da vi allerede har den nødvendige infrastruktur på plads i forhold til energiområdet. Samtidig involverer planerne for omstillingen af Nordjyllandsværket allerede i dag implementeringen af en kombination af en række nye energiformer, som f.eks. sol- og vindenergi, overskudsvarme, geotermi og varmepumper”.
Lasse Frimand Jensen, bestyrelsesformand i Vanddivisionen i Aalborg Forsyning, siger: ”Derudover har vi også iværksat planer om at samle alle grene af forsyningsvirksomhederne i administrationsbygningerne ved Nordjyllandsværket. På den måde har vi i fremtiden den megen ekspertise og specialviden i vores medarbejderstab samlet på ét sted, så de optimale muligheder for samarbejde, synergier, videndeling og effektivisering på tværs af vores store organisation er til stede. Samtidig vil der være én indgang til hele energi-, vand- og klimaområdet”.

Aalborg Forsyning købte, med virkning fra 1. januar 2016, Nordjyllandsværket af Vattenfall, mens Aalborg Havn samtidig erhvervede havnefaciliteterne på ca. en million kvadratmeter herunder kajarealer, administrationsbygning, ejendomme, kraner, tankanlæg, en vindmølle m.v. Dette blev gjort med henblik på at omdanne området til en erhvervshavn, når det gamle kulkraftværk efter planen skulle være udfaset i 2028.

Planerne om en erhvervshavn på nordsiden af Limfjorden er i mellemtiden blevet overhalet indenom af de fælles visioner om at tiltrække et nationalt grønt testcenter til Aalborg.

Det bliver spændende nu at følge, om centeret virkelig kan blive ”driver” i en udvikling, der kan give nye landvindinger indenfor miljøområdet, ligesom det bliver spændende at følge, om dette center også kan være ”driveren” i en nordjysk erhvervsudvikling med masser af inte-ressante arbejdspladser til følge.Kommentarer