Cyklisterne skal parkere mere hensynsfuldt

28-08-2019
Aalborg Kommune sætter gang i en kampagne med et nordjysk twist for bedre cykelparkering.
Af Palle Bjørnstrup

Og det er ikke kun en kampagne for bedre cykelparkering, der er sat gang. Aalborg Kommune har siden 2016 anlagt flere end 900 ekstra cykelparkeringspladser i det centrale Aalborg.

Det var der behov for, havde man konstateret via en gennemført analyse, der viste, at der faktisk var så mange cyklister, at der på centrale steder var overbelægning, og at mange cykler derfor var parkeret udenfor stativerne med store gener til følge for øvrige trafikerende. Og derudover gav de et rodet indtryk i bybilledet.

Tilførslen af de ekstra 900 cykelparkeringspladser har medført, at belægningen i midtbyen – som helhed – er faldet.
Det er i sig selv en positiv ting, at der er rigtig mange, der cykler til byen, og med den nye kapacitet skulle der være p-plads nok til alle cykler.

Men det kræver selvfølgelig noget af cyklisterne, at de sørger for at få cyklen parkeret, så den ikke generer øvrige i gadebilledet.
Derfor sætter Aalborg Kommune en kampagne i gang, der med et nordjysk twist, i form af anvendelse af ”nordjysk sprog”, skal medvirke til at påvirke cyklisterne til at sørge for ordentlig parkering af deres cykel, så kapaciteten ved Kennedy Arken, ved Nordkraft, Bispensgade ved Tyren, Østerågade ved Lille Kongensgade samt Arkaden ind til Medborgerhuset bliver optimalt udnyttet, og at man dels undgår et rodet look, dels at gående kan færdes uhindret.

I kampagnen for bedre cykelparkering indgår også, at man har en cykelbutler ude for med jævne mellemrum at rette på cyklerne, så de står pænere i stativerne og ikke fylder på forkerte steder.

Mange cyklister tilhører den yngre generation, som måske ikke kan læse nordjysk, men så kan de forhåbentlig reagere på, at der står noget, som er stavet helt vildt.

Så lad nu håbe, at der er mange, der tænder på: ORRRK SATME DO ER SØE – og så finder ud af at parkere cyklen på en hensigtsmæssig måde.Kommentarer