Coronavirus ændrer den sidste afsked

25-03-2020
hasserisavis.dk har taget en samtale om dette emne, der desværre er meget aktuelt.
Af Palle Bjørnstrup

Vores hverdag er de sidste uger blevet ændret i forhold til det, vi er vant til. Coronavirus ændrer nu også den sidste afsked og bedemandens daglige arbejde og den måde begravelser og bisættelser forberedes på. Samtalen, forberedelserne, bisættelser og begravelser af vores kære afdøde kommer ikke til at foregå, som det plejer, for der skal passes godt på både de pårørende og personalet hos begravelsesforretningen.

Hos Folmer Olsen Begravelsesforretning på Vesterbro ved Gåsepigen fortæller bedemand, Kristian Petersen, hvordan dagligdagen er blevet ændret siden Coronavirus. Vi er nødt til at tage forholdsregler i forhold til smitterisikoen, og det påvirker helt klart dagligdagen, og den service vi så gerne vil tilbyde vores kunder.

”Der er desværre ting, som ikke kan udføres med den samme service, som vi plejer. Vores store opgave er at passe på de pårørende, men i samme situation skal vi også passe på os selv. Vi skal hjælpe familierne med at tage den rigtige afsked med deres kære, men vi skal fortsat også kunne være i stand til at hjælpe med at løfte denne samfundsopgave.
Det kommer i denne tid til at kunne påvirke nogle af de ønsker de pårørende har til, hvordan den sidste afsked skal være. Det går imod alt, hvad vi som bedemænd normalt tænker og ønsker at gøre for vores kunder i en svær tid. Det samme gælder vores samarbejdspartnere ved kapeller, kirkegårde og ansatte i den danske Folkekirke. Vi vil alle være med til at skabe den bedste afsked for de pårørende under de forudsætninger, vi har i Danmark lige nu. De nye regler, som vi vælger at følge i vores forretning, er udfærdiget af bedemændenes brancheorganisation i samarbejde med Sundhedsstyrelsen”.

Ingen samtaler i hjemmet
”Samtalen vi har med de pårørende er ændret. Vi bruger normalt 1-2 timer sammen med de pårørende til at planlægge forløbet omkring afskeden, og hvilke opgaver vi som begravelsesforretning skal være behjælpelig med. Samtalen foregår tit og ofte i folks eget hjem, hvor hele familien typisk er samlet og folk føler sig mest trygge. Det kan også være familien sidder samlet omkring den afdøde og har svært ved at forlade afdøde og har det bedst med, at vi kommer ud til en samtale. Denne mulighed er vi desværre nødt til at ændre på og i stedet invitere de nærmeste pårørende ind til samtale i vores forretning. På den måde kan vi som bedemænd kontrollere miljøet. Det vil sige, at vi gør rent og spritter af, inden folk kommer, og at vi spritter af, efter de er gået. Selv kuglepennen de skal skrive med, er sprittet af. Alt for at mindske enhver smitterisiko. Vi henviser også til at max. to pårørende deltager i samtalen. Det gør vi normalt heller ikke, men i denne tid er vi desværre nødt til at begrænse antal personer samlet. Ønsker familien alligevel at være samlet kan en stor del af planlægningen også foregå over telefon”, siger Kristian Petersen.

Brug af beskyttelsesudstyr
”En del af bedemandens daglige arbejde er at lægge afdøde i kiste, når en person er afgået ved døden i eget hjem, plejehjem eller på hospice. Normalt plejer det at foregå helt efter de pårørendes ønsker, både hvad angår indhold og antal deltagere.
Det er her, hvor de pårørende ser afdøde for sidste gang, og hvor man efter familiens ønsker f.eks. afspiller et stykke musik, eller vi som bedemand forestår en udsyngning, hvor vi sammen synger en sang eller en salme. Denne service er vi desværre nødt til at sige nej til i denne tid, igen for ikke at samle for stor en smitterisiko. De fleste plejehjem afviser også muligheden for at forsamles flere for at tage afsked af hensyn til de ældre borgere. Selvfølgelig kommer vi ud og lægger afdøde i kiste på den samme måde, som vi plejer. Dog vil man kunne se at vi benytter beskyttelsesudstyr i form af handsker, mundbind og evt. beskyttelsesforklæde. Det skyldes, at vi anbefales at omgås afdøde som en potentiel smittebærer også selvom afdøde ikke har båret på Coronasmitten. Vi skal passe på os selv, men også de pårørende vi er i kontakt med efterfølgende. Når vi har lagt afdøde i kiste, vil vi forlade rummet og vente udenfor, imens de nærmeste pårørende tager afsked. Når familien er klar, vil vi køre kisten i kapel helt som vi plejer”, siger Kristian Petersen.

Hvor mange må deltage i en begravelse?

”Begravelser og bisættelser i Folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, som ellers er lovgivet af regeringen. Landets biskopper opfordrer dog alligevel, at der er så få deltagere som muligt. Det kan være svært i en tid, hvor vi normalt som sørgende rykker tættere sammen og giver hinanden et kram og gerne vil deltage i en begravelse/bisættelse og vise afdøde en sidste ære.
Derfor skal grænsen på de 10 personer ikke overholdes, men der må tillades adgang til 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. Så med et areal på 200 kvm må der tillades maximalt adgang for 50 personer, idet der samtidig tages forbehold på indretning og muligheden for at holde afstand, bl.a. ved kun at benytte hver anden stolerække. Det er den enkelte kirke og præst, der vurderer det forsvarlige antal i netop deres kirkerum. De samme regler gør sig i øvrigt gældende på de tre kommunale kapeller i Aalborg”, fortæller Kristian Petersen.

”Vi bliver alle udfordret af denne coronavirus, også i den sidste afsked. Vi vil blive udfordret på mulighederne, på antallet af deltagere, og vi kan blive nødt til at skulle tænke anderledes både som bedemænd, men også som den familie, der skal tage afsked. Hvad er muligt? Kan afskeden gøres på en anden måde? Nogen overvejer at afdøde skal brændes uden en egentlig højtidelighed, hvorefter man senere kan holde en mindehøjtidelighed/kirkelig handling med jordpåkastelse over urnen, hvor alle der gerne vil sige farvel kan deltage. Men tidshorisonten for dette er på nuværende tidspunkt umulig at udtale sig om. Det er dog meget vigtigt for os i vores forretning, at på trods af nogle begrænsninger, at vi, i samråd med familien og med vores samarbejdspartnere, finder de rigtige og bedste løsninger for den familie, som har mistet en de holder af. Vi ved ikke, hvor længe coronavirus vil påvirke vores samfund og vores hverdag. Så derfor er det vigtigt, at vi husker at passe på hinanden – også når vi skal sige farvel”, slutter Kristian Petersen.Kommentarer