Byggeriet boomer i Aalborg Kommune

14-05-2021
Det fortæller Aalborg Kommunes afdeling for Byggeri – og dette på trods af corona-krisen!
Af Palle Bjørnstrup

Vi ved alle, at coronaen har ramt mange brancher hårdt, men indenfor byggebranchen oplever man travlhed, og det bekræfter Kommunens afdeling for byggeri. Her har man modtaget ekstraordinært mange ansøgninger om byggetilladelse, faktisk så mange, at flere vil opleve forlænget ventetid på en byggeansøgning.

Tendensen i stigning af antal ansøgninger om byggetilladelse har stået på over nogle år. Det illustrerer Kommunens byggeforvaltning med disse tal. I 2019 modtog Aalborg Kommune 5.047 byggesager. I 2020 oplevedes et stigende aktivitetsniveau, hvor afdelingen behandlede 5.188 byggesager. Og denne stigning er fortsat efter årsskiftet. I midten af april 2021 er status, at afdelingen har modtaget 1.800 ansøgninger, og hvis dette tempo fortsætter resten af året, kommer vi tæt på 5.900 ansøgninger i 2021.

Afdelingsleder i Byggeri Torben Kjeldgaard Larsen forklarer om udviklingen. ”Vi ser denne stigning som et godt tegn i denne corona-tid, og også som et udtryk for den positive udvikling, der er i gang i Aalborg Kommune. Som en naturlig følge af dette giver det selvfølgelig udfordringer i de afdelinger, der skal myndighedsgodkende og konsekvensen er lige nu, at der kan opleves forlænget ventetid på byggetilladelserne, og at det kan være vanskeligere at kontakte os på telefon og mail”.

PÅ spørgsmålet om hvorledes Kommunen så tackler de mange henvendelser, siger Torben Kjeldgaard Larsen: ”Vi arbejder hårdt på at følge med efterspørgslen. Vi har de senere år udvidet kapaciteten med flere sagsbehandlere. Men lige nu kan vi konstatere, at hvis det høje aktivitetsniveau fortsætter i hele 2021 – så svarer til et behov på yderligere fem sagsbehandlere”.

Torben Kjeldgaard Larsen appellerer til at ansøgere viser tålmodighed og forståelse for situation, og henviser bla. til, at der er flere ting man selv kan gøre, for at forberede sin byggesag bedst muligt, og dermed mindske sagsbehandlingstiden:

# Læs og følg vejledning på hjemmesiden www.aalborg.dk/byggeri
#Aflever alle nødvendige oplysninger, når ansøgningen indsendes. Følg vejledningen ”nødvendigt ansøgningsmateriale”.
# Benyt ansøgningsportalen www.bygogmiljø til at indsende ansøgning
#Få hjælp fra en arkitekt, konstruktør, ingeniør eller anden rådgiver, hvis du ikke selv er byggesagkyndig. Det meste byggeri kræver særlig byggefaglig indsigt at beskrive og dokumentere.
# Overhold reglerne. Det lyder simpelt – men det kan være svært – derfor opfordringen til at få hjælp fra en arkitekt eller lignende.Kommentarer