Byggeri af bane til Aalborg Lufthavn starter

29-03-2018
Det første synlige skridt bliver en kilometer lang og seks meter høj sandvold.

Det forberedende arbejde omkring Banedanmarks byggeri af en ny bane fra Lindholm Station til Aalborg Lufthavn begynder nu.

Mellem lufthavnen og Thistedvej udlægges en cirka en kilometer lang vold af sand. Sandvolden skal forberede underlaget til at bære vægten af jernbanen og de tog, der kommer til at køre på den.

Byggeleder i Banedanmark, Anders Paarup Andersen fortæller: ”Ved at udlægge sandvolden undgår vi at banen sætter sig. Når jorden under sandet har opnået tilstrækkelig styrke til at bære jernbanen, fjerner vi sandet igen. Det vil så blive brugt andre steder i byggeriet”.

Den midlertidige sandvold bliver op til 20 meter bred i toppen og op til 40 meter bred i bunden, mens den vil have en højde på op til 6 meter. Inden vi kan bygge sandvolden skal det øverste muldlag fjernes, og det går de første par uger med, lyder meldingen.

Sandvolden er færdigbygget midt i august 2018. Når selve banedæmningen skal bygges får den en højde på ca. 0,5 meter.

Forundersøgelserne i forbindelse med anlægget af banen er gået i gang. Detailprojekteringen og forberedelserne til de nødvendige ekspropriationer gennemføres i løbet af i år.

Selve anlægsarbejdet vil skulle foregå i 2019 og 2020.

Udlægning af sandvolden er efter sigende den billigste komprimeringsmetode i en sådan situation.Kommentarer